Контрагент: ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД

Продължителност на договора: 36 Месец(и)

Сума на договора: 11160.00 лв.

Пояснение:

 


39402015311108_DJ.pdf

Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2016-08-03 09:25:00
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2016-07-20 10:41:00
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2016-04-03 08:20:00
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2016-01-12 17:40:00
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-12-09 12:40:00
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-11-05 10:00:06
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-11-05 09:58:06
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:45:36
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:45:09
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:44:39
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:44:16
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:43:47
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:43:24
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:42:57
Плащане по Договор №: Д6-33 От: 2014-10-17 2015-09-02 14:41:21


 

Scroll to top