Печат

Контрагент: ДИЛЕКС ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5040.00 лв.

Пояснение:

 


32082015311108_dileks.pdf

Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2016-05-31 15:21:11
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2016-05-05 11:23:40
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2016-05-05 11:21:00
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2016-02-09 11:20:19
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2016-02-09 11:16:59
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2015-11-04 14:27:23
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2015-09-03 09:43:33
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2015-09-03 09:42:10
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2015-09-03 09:40:43
Плащане по Договор №: Д6-6 От: 2015-02-17 2015-09-03 09:07:50