6E4F2D8E 42BA 479C 9579 AA6257A8CA63Завършил „Медицина“ вМедицинскиуниверситет – Варнапрез 2013 г.

Завършилспециалност „Здравенмениджмънт“ с образователно-квалификационнастепен “магистър” в УНСС през 2015 г.

Призната специалност по „Клинична хематология“.

Работи като лекар специализант в „Клиника по хематология и онкология“ на МБАЛ „Токуда“ в периода 2013-2014 г.

От м. декември 2014 г. е лекар хематолог, Заместник - началник на „Отделение по хематология“ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. – София.

От 11.07.2022 г. е Началник на „Отделение по хематология“ на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД – София.

Специализации по хематология в Лондон през 2017 г., Мадрид през 2018 г. и Кьолн през 2019 г.

Има участие в над 20 клинични проучвания.

Владее английски и немски език.

Scroll to top