ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УСБАЛО 

Д-р Владимир Васев Даскалов, д.м.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Миглена Антонова Павлова

Председател на Съвета на директорите

Анелия Соколова Грозданова – Христов

Заместник - председател на Съвета на директорите

Д-р Владимир Васев Даскалов, д.м.

 Изпълнителен директор 

Scroll to top