Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-02-24 17:10:00

№ 20200224jfwE1729615

Описание:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД за срок от 12 (дванадесет) месеца

 

Документи18462020241902_Обявление за поръчка.pdf
18542020241902_Решение за откриване на процедура.pdfАнекс за промяна в договор и обявление

Дата: 2020-09-18 13:27:00 Описание:


Документи29362020181309_Обявление прекратяване 1поз.ФФарма ЗЛД.pdf
29422020181309_Анекс прекр.поз.30 ФФарма ЗЛД.pdf
2020-09-18 13:27:00

Друго

Дата: 2020-08-14 14:30:00 Описание:


Документи40082020261408_Обявление за възложени позиции ЗЛД.pdf
2020-08-14 14:30:00

Договори /Заличени лични данни/

Дата: 2020-08-14 14:20:00 Описание:


Документи18472020261408_4-48 Алта Фармасютикалс ЗЛД.pdf
18512020261408_4-48 Алта Фармасютикалс Приложения 1 ЗЛД.pdf
18562020261408_4-49 Магнафарм ЗЛД.pdf
19022020261408_Д4-49 Магнафарм Приложения 1 ЗЛД.pdf
20502020261408_4-50 Фарма Вижън Европа ЗЛД.pdf
21452020261408_4-51 Диагностик Имиджинг ЗЛД.pdf
21502020261408_4-52 ДАНСОН - БГ ЗЛД.pdf
21562020261408_4-53 ЕКОФАРМ ЗЛД.pdf
22012020261408_4-54 АГАРТА - ЦМ ЗЛД.pdf
22072020261408_4-55 Търговска Лига - Глобален Аптечен Център ЗЛД.pdf
22442020261408_Д4-56 Соломед ЗЛД.pdf
22502020261408_4-57 Про Фармация ЗЛД.pdf
22552020261408_4-58 ФАРМНЕТ ЗЛД.pdf
23032020261408_4-58 ФАРМНЕТ Приложения 1 ЗЛД.pdf
23162020261408_4-59 ФАРКОЛ ЗЛД.pdf
23252020261408_4-60 Медекс ЗЛД.pdf
23402020261408_4-61 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ЗЛД.pdf
23572020261408_4-61 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ Приложиния 1 ЗЛД.pdf
24012020261408_Д4-62 Фьоникс фарма ЗЛД.pdf
24142020261408_4-68 МедофармаЗЛД.pdf
26132020261408_Д4-60 Медекс Приложения 1 ЗЛД.pdf
27362020261408_4-62 Фьоникс фарма Приложения 1 ЗЛД.pdf
2020-08-14 14:20:00

Решение за изменение

Дата: 2020-07-08 13:28:00 Описание:


Документи28402020081307_Решение за изменение З-129 от 08.07.2020 г ЗЛД.pdf
2020-07-08 13:28:00

Решение за изменение

Дата: 2020-07-02 16:24:00 Описание:


Документи24182020021607_Решение за изменение З-126 от 02.07.2020 ЗЛД.pdf
2020-07-02 16:24:00

Покана за сключване на договор

Дата: 2020-07-02 16:24:00 Описание:


Документи25012020021607_писмо покана ЗЛД на осн. чл.36а, т. 3 от ЗОП.pdf
2020-07-02 16:24:00

Обявление за прекратени позиции

Дата: 2020-07-01 10:28:00

2020-07-01 10:28:00

Решение З-116 от 12.06.2020г.

Дата: 2020-06-12 15:51:00 Описание:


Документи53412020121506_Решение З-116 от 12.06.2020 г. ЗЛД чл. 36а,ал.3 ЗОП.pdf
2020-06-12 15:51:00

Протокол №2

Дата: 2020-06-12 14:26:00 Описание:


Документи28122020121406_Протокол 2 ЗЛД чл.36а,ал.3 ЗОП.pdf
2020-06-12 14:26:00

Протокол №3

Дата: 2020-06-12 14:25:00 Описание:


Документи27242020121406_Протокол №3 2ра част ЗЛД чл.36а,ал.3 ЗОП.pdf
27332020121406_Протокол №3 1ва част.pdf
2020-06-12 14:25:00

Доклад

Дата: 2020-06-12 14:24:00 Описание:


Документи26472020121406_Доклад ЗЛД чл.36а ЗОП.pdf
2020-06-12 14:24:00

Съобщение за жребий

Дата: 2020-05-20 16:20:00 Описание:


Документи21552020201605_Писмо цени ЗЛД чл.36а от ЗОП.pdf
2020-05-20 16:20:00

Съобщение за отваряне на Ценови Предложения

Дата: 2020-04-28 16:10:00 Описание:


Документи46052020281604_Писмо цени ЗЛД чл.36а от ЗОП.pdf
2020-04-28 16:10:00

Протокол 1 от 16.04.2020г.

Дата: 2020-04-16 13:05:00 Описание:


Документи08182020161404_Протокол 1 ЗЛД на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.pdf
2020-04-16 13:05:00

Приложение № 2

Дата: 2020-02-25 15:59:00 Описание:


Документи05082020251602_Приложение № 2 - Проект на договор.pdf
2020-02-25 15:59:00

Приложение № 1

Дата: 2020-02-25 15:58:00 Описание:


Документи04422020251602_Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf
2020-02-25 15:58:00

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Дата: 2020-02-25 15:57:00 Описание:


Документи03222020251602_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx
2020-02-25 15:57:00

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Дата: 2020-02-25 15:57:00 Описание:


Документи03592020251602_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx
2020-02-25 15:57:00

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Дата: 2020-02-25 15:56:00 Описание:


Документи02332020251602_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx
2020-02-25 15:56:00

Образец № 8

Дата: 2020-02-25 15:55:00 Описание:


Документи01202020251602_Образец № 8 - Ценово предложение.docx
2020-02-25 15:55:00

Образец № 8.1.

Дата: 2020-02-25 15:55:00 Описание:


Документи01552020251602_Образец № 8.1. - Ценово предложение.xlsx
2020-02-25 15:55:00

Образец № 6

Дата: 2020-02-25 15:54:00 Описание:


Документи00192020251602_Образец № 6 - Декларация, чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx
2020-02-25 15:54:00

Образец № 7

Дата: 2020-02-25 15:54:00 Описание:


Документи00572020251602_Образец № 7 - Декларация, чл. 102 ЗОП.docx
2020-02-25 15:54:00

Образец № 4.1.

Дата: 2020-02-25 15:53:00 Описание:


Документи59172020251502_Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx
2020-02-25 15:53:00

Образец № 5

Дата: 2020-02-25 15:53:00 Описание:


Документи59462020251502_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx
2020-02-25 15:53:00

Образец № 2

Дата: 2020-02-25 15:52:00 Описание:


Документи58162020251502_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx
2020-02-25 15:52:00

Образец № 3

Дата: 2020-02-25 15:52:00 Описание:


Документи58342020251502_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip
2020-02-25 15:52:00

Образец № 4

Дата: 2020-02-25 15:52:00 Описание:


Документи58572020251502_Образец № 4 - Техническо предложение.docx
2020-02-25 15:52:00

Образец № 1

Дата: 2020-02-25 15:51:00 Описание:


Документи57542020251502_Образец № 1 - Заявление за участие.docx
2020-02-25 15:51:00

Документация за участие

Дата: 2020-02-25 15:05:00 Описание:


Документи12252020020903_Документация за участие.pdf
2020-02-25 15:05:00

 

Scroll to top