Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-29 10:50:44

№ 20200129BktD1709074
 

Договори

Дата: 2020-09-14 16:05:00 Описание:


Документи02452020130910_Д4-37 от 21.07.2020г ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ЗЛД на осн.чл.36а, т.3 от ЗОП.pdf
05152020130910_Д4-46 от 31.07.2020 Софинформпродукт - Грозданов.pdf
06552020130910_Д4-4 66 от 12-08-2020 Диамед ЗЛД.pdf
07042020130910_Истлинк_България ООД ЗЛД .pdf
08472020130910_Д4-67 12-08-2020г Медикард ООД ЗЛД .pdf
09162020130910_4-47 от 31.07.2020 Етропал ЗЛД на осн.чл.36а, т.3 от ЗОП.pdf
13032020130910_АГАРТА- ЦМ ЕООД Приложение 4.pdf
13072020130910_АГАРТА- ЦМ ЕООД Приложение 3.pdf
13122020130910_АГАРТА- ЦМ ЕООД Приложение 2.pdf
13182020130910_АГАРТА- ЦМ ЕООД Приложение 1.pdf
20342020130910_АГАРТА- ЦМ ЕООД Д4-39.pdf
23462020130910_Д4-38 Б.Браун Медикъл ЕООД.pdf
23522020130910_Б.Браун Медикъл ЕООД Приложения1.pdf
23562020130910_Б.Браун Медикъл ЕООД Приложения2.pdf
24012020130910_Б.Браун Медикъл ЕООД Приложения3.pdf
24052020130910_Б.Браун Медикъл ЕООД Приложения4.pdf
24102020130910_Б.Браун Медикъл ЕООД Приложения5.pdf
26132020130910_Инфомед Приложения.pdf
26322020130910_Инфомед Д4-45 ЗЛД.pdf
28532020130910_Медицинска Техника Инженеринг Д4-40 от 27.07.2020г ЗЛД.pdf
29012020130910_Медицинска Техника Инженеринг Приложения 1 ЗЛД.pdf
29072020130910_Медицинска Техника Инженеринг Приложения 2 ЗЛД.pdf
29112020130910_Медицинска Техника Инженеринг Приложения 3 ЗЛД.pdf
29162020130910_Медицинска Техника Инженеринг Приложения 4 ЗЛД.pdf
29212020130910_Медицинска Техника Инженеринг Приложения 5 ЗЛД.pdf
30382020130910_РСР Д4-65 ЗЛД.pdf
30442020130910_РСР Приложения ЗЛД.pdf
33112020130910_Соломед ЕООД Д4-41.pdf
33402020130910_Соломед ЕООД Приложения 1.pdf
33452020130910_Соломед ЕООД Приложения 2.pdf
33572020130910_Соломед ЕООД Приложения 3.pdf
34012020130910_Соломед ЕООД Приложения 4.pdf
34062020130910_Соломед ЕООД Приложения 5.pdf
34122020130910_Соломед ЕООД Приложения 6.pdf
34152020130910_Соломед ЕООД Приложения 7.pdf
34202020130910_Соломед ЕООД Приложения 8.pdf
34242020130910_Соломед ЕООД Приложения 9.pdf
34282020130910_Соломед ЕООД Приложения 10.pdf
40352020130910_Софарма Трейдинг АД Д4-43.pdf
40422020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 1.pdf
40462020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 2.pdf
40502020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 3.pdf
40542020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 4.pdf
40592020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 5.pdf
41052020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 6.pdf
41132020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 7.pdf
41212020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 8.pdf
41312020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 9.pdf
41392020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 10.pdf
41412020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 11.pdf
41492020130910_Софарма Трейдинг АД Приложение 12.pdf
42322020130910_Сърджимед ЕООДД4-42 ЗЛД.pdf
42382020130910_Сърджимед ЕООД Приложения 1 ЗЛД.pdf
42422020130910_Сърджимед ЕООД Приложения 2 ЗЛД.pdf
42462020130910_Сърджимед ЕООД Приложения 3 ЗЛД.pdf
42502020130910_Сърджимед ЕООД Приложения 4 ЗЛД.pdf
46402020130910_ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Д4-44.pdf
46462020130910_ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Приложения.pdf
2020-09-14 16:05:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-09-14 15:19:00

Описание:  https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=993859
2020-09-14 15:19:00

Решение за изменение

Дата: 2020-07-21 11:06:00 Описание:


Документи07322020211107_Решение за изменение- 21.07.2020г..pdf
2020-07-21 11:06:00

Решение за изменение

Дата: 2020-07-15 09:00:00 Описание:


Документи01102020150907_решение ЗЛД-15.07.2020.pdf
2020-07-15 09:00:00

Решение за изменение

Дата: 2020-07-07 10:09:00 Описание:


Документи09132020071007_Решение за изменение на влязло в сила решение за избор на изпълнител.pdf
2020-07-07 10:09:00

Решение за избор на изпълнител по обособени позиции и прекратяване по чл. 110,ал.1,т.1 ЗОП

Дата: 2020-06-23 14:22:00 Описание:


Документи24182020231406_Решение ЗЛД.pdf
2020-06-23 14:22:00

Доклад

Дата: 2020-06-23 14:19:00 Описание:


Документи22182020231406_ДОКЛАД С ПРОТОКОЛИ 1,2 и 3.pdf
2020-06-23 14:19:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2020-04-30 10:12:00 Описание:


Документи15582020301004_писмо цени ЗЛД на осн.чл.36а от ЗОП.pdf
2020-04-30 10:12:00

Протокол 1

Дата: 2020-04-09 10:47:00 Описание:


Документи50132020091004_Протокол 1 ЗЛД.pdf
2020-04-09 10:47:00

Разяснение

Дата: 2020-02-21 14:43:00 Описание:


Документи49152020211402_Разяснение № 2.pdf
2020-02-21 14:43:00

Разяснение

Дата: 2020-02-21 14:42:00 Описание:


Документи48412020211402_Разяснение № 1.pdf
2020-02-21 14:42:00

Решение за изменение

Дата: 2020-02-14 12:19:00 Описание:


Документи24392020141202_Решение за изменение.pdf
2020-02-14 12:19:00

Приложение № 1

Дата: 2020-02-14 11:09:00 Описание:


Документи15062020141102_Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx
2020-02-14 11:09:00

Обявление за поръчка

Дата: 2020-01-31 13:42:00 Описание:


Документи46562020311301_Обявление за поръчка.pdf
2020-01-31 13:42:00

Решение за откриване

Дата: 2020-01-31 13:36:00 Описание:


Документи40552020311301_Решение за откриване на процедура.pdf
2020-01-31 13:36:00

Декларация по чл. 66, ал. 2 ЗМИП

Дата: 2020-01-31 13:35:00 Описание:


Документи40182020311301_Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx
2020-01-31 13:35:00

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП

Дата: 2020-01-31 13:34:00 Описание:


Документи39422020311301_Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx
2020-01-31 13:34:00

Приложение № 3

Дата: 2020-01-31 13:31:00 Описание:


Документи36112020311301_Приложение № 3 - Проект на договор.docx
2020-01-31 13:31:00

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП

Дата: 2020-01-31 13:31:00 Описание:


Документи39022020311301_Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx
2020-01-31 13:31:00

Приложение № 2

Дата: 2020-01-31 13:30:00 Описание:


Документи35432020311301_Приложение № 2 - Остойностена Техническа спецификация.xlsx
2020-01-31 13:30:00

Образец № 7

Дата: 2020-01-31 13:29:00 Описание:


Документи33572020311301_Образец № 7 - Декларация, чл. 102 ЗОП.docx
2020-01-31 13:29:00

Образец № 8

Дата: 2020-01-31 13:29:00 Описание:


Документи34282020311301_Образец № 8 - Ценово предложение.xlsx
2020-01-31 13:29:00

Образец № 6

Дата: 2020-01-31 13:28:00 Описание:


Документи33232020311301_Образец № 6 - Декларация, чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx
2020-01-31 13:28:00

Образец № 4.1.

Дата: 2020-01-31 13:27:00 Описание:


Документи32032020311301_Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx
2020-01-31 13:27:00

Образец № 5

Дата: 2020-01-31 13:27:00 Описание:


Документи32332020311301_Образец № 5 - Уведомление лични данни.docx
2020-01-31 13:27:00

Образец № 4

Дата: 2020-01-31 13:26:00 Описание:


Документи31332020311301_Образец № 4 - Техническо предложение.docx
2020-01-31 13:26:00

Образец № 1

Дата: 2020-01-31 13:25:00 Описание:


Документи29542020311301_Образец № 1 - Оферта.docx
2020-01-31 13:25:00

Образец № 2

Дата: 2020-01-31 13:25:00 Описание:


Документи30372020311301_Образец № 2 - Опис на представените документи.docx
2020-01-31 13:25:00

Документация за участие

Дата: 2020-01-31 13:24:00 Описание:


Документи29022020311301_Документация за участие.pdf
2020-01-31 13:24:00

Образец № 3

Дата: 2020-01-31 11:30:00 Описание:


Документи37082020201102_Образец № 3 - ЕЕДОП.zip
2020-01-31 11:30:00

Описание:

Scroll to top