Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-15 10:19:33

№ 20191106yFKj1644157

Описание:

 

 

Документи37032019151011_Документация- заличен.pdf
37142019151011_Решение за откриване на процедура-заличен.pdf
37202019151011_Обявление за поръчка-заличен.pdf
37322019151011_Техническа спецификация.pdf
37402019151011_Приложение 2- Образци.docx
37492019151011_Проект на договор- Образец 10.pdf
37552019151011_espd-request.zip

 


Обявление за изменение

Дата: 2021-02-04 14:36:00

Документи Обявление за изменение

 

2021-02-04 14:36:00

Допълнително споразумение

Дата: 2021-02-04 14:34:00

Документи Допълнително споразумение

 

2021-02-04 14:34:00

 

Договор Д5 - 4

Дата: 2020-02-03 15:07:00

Документи12222020031502_Договор - Медител Хелткеър България ООД.pdf

2020-02-03 15:07:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-02-03 15:06:00

Документи11082020031502_Обявление за възложена поръчка.pdf

2020-02-03 15:06:00

Решение

Дата: 2020-01-06 16:07:00

Документи10512020061601_Решение заличено.pdf

2020-01-06 16:07:00

Протокол № 2

Дата: 2020-01-06 16:06:00

Документи09372020061601_Протокол 2 заличен.pdf

2020-01-06 16:06:00

Протокол № 3

Дата: 2020-01-06 10:50:00

Документи38532020071001_Протокол № 3.pdf

2020-01-06 10:50:00

Доклад

Дата: 2020-01-06 10:50:00

Документи39362020071001_Доклад.pdf

2020-01-06 10:50:00

Съобщение - отваряне на цени

Дата: 2019-12-20 11:28:00

Документи31082019201112_Съобщение - отваряне на цени.pdf

2019-12-20 11:28:00

Протокол № 1

Дата: 2019-12-19 11:34:00

Документи37032019191112_Протокол № 1.pdf

2019-12-19 11:34:00

Решение за изменение

Дата: 2019-12-02 10:30:00

Документи37372019021112_Решение за изменение- заличен подпис.pdf

2019-12-02 10:30:00

Проект на договор- изменен съгл. Решение за изменение № З-307/29.11.2019

Дата: 2019-12-02 10:30:00

Документи38442019021112_Проект на договор- изменен.pdf

2019-12-02 10:30:00

Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП

Дата: 2019-11-29 15:00:00

Документи02302019291511_Разяснения по чл.33 ал.2 от ЗОП-заличен подпис.pdf

2019-11-29 15:00:00

 

Scroll to top