Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-07-01 15:40:54

№ 20190628QzUe1550738

Описание:

Предметътна обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност на резервните части - за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

 

Документи51002019011507_Решение за откриване на процедура.pdf
51302019011507_Обявление за поръчка.pdf
52232019011507_Документация-Абонамент.pdf
52502019011507_Образци.docx
53402019011507_Образец№ 3-остойностена.xlsx
54082019011507_Образец 10.pdf
54202019011507_espd-request.zipДоговори

Документи

09142020021601_Д5-12 Марвена заличен.pdf
09202020021601_Д5-13 Марвена заличен.pdf
09282020021601_Д5-14 Марвена заличен.pdf
09362020021601_Д5-15 Дъчмед заличен.pdf
09442020021601_Д5-18 Дъчмед заличен.pdf
09542020021601_Д5-19 Дъчмед заличен.pdf
10032020021601_Д5-20 МТИ заличен.pdf
10142020021601_Д5-21 МТИ заличен.pdf
10222020021601_Д5-22 Камбера заличен.pdf
10342020021601_Д5-23 Сименс заличен.pdf
10462020021601_Д5-24 Сименс заличен.pdf
10592020021601_Д5-25 Сименс заличен.pdf
11062020021601_Д5-26 Сименс заличен.pdf
02402020031001_Д5-16 Еврромед заличен.pdf
02502020031001_Д5-17 Дрегер заличен.pdf

2019-12-23 11:10:00

договор

Документи31112019201312_Д5-11 Феромед заличен.pdf

2019-12-20 13:28:00

Обявление за възложена поръчка

Документи06042019201312_Обявление за въз.поръчка зал.подпис.pdf

2019-12-20 13:03:00

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП до ЕТ"ПАВЛОВ ЕЛ-БОРИСЛАВ ПАВЛОВ"

Документи59402019281510_Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП- заличен подпис.pdf

2019-10-28 14:30:00

Протокол № 2

Документи30542019241610_Протокол № 2- заличени подписи.pdf

2019-10-24 16:00:00

Протокол № 3

Документи31202019241610_Протокол № 3- заличени подписи.pdf

2019-10-24 16:00:00

Доклад от работата на комисията

Документи31512019241610_доклад на комисията-заличени подписи.pdf

2019-10-24 16:00:00

Решение за избор на изпълнител

Документи32162019241610_Решение за избор на изпълнител- заличен подпис.pdf

2019-10-24 16:00:00

Решение за прекратяване

Документи32552019241610_Решение за прекратяване-заличен подпис.pdf

2019-10-24 16:00:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документи18102019151310_писмо отваряне ценови заличен.pdf

2019-10-15 13:11:00

Протокол 1

Документи35442019041110_Протокол 1 Абонамент заличен.pdf

2019-10-04 11:32:00

Разяснения по чл. 33 ал. 2 от ЗОП

Документи26152019301507_Разяснения по чл. 33 ал. 2 от ЗОП.pdf

2019-07-30 15:00:00

 

Scroll to top