Печат

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-07 08:45:06

№ 20190607sJmH1516921

Обявление за възложена поръчка

Документи30552019131412__за възл.пор (1).основни договори заличен.pdf

2019-12-13 14:28:00

Договори

Документи

24352019131412_Аквахим заличен.pdf
24422019131412_Булмар 1 заличен.pdf
24482019131412_Булмар 2 заличен.pdf
24552019131412_Интер Бизнес заличен.pdf
24592019131412_Интер Бизнес 2 заличен.pdf
25112019131412_Марвена заличен.pdf
25172019131412_Марвена 2 заличен.pdf
25252019131412_Марвена 3 заличен.pdf
25342019131412_МТИ 1 заличен.pdf
25422019131412_МТИ 2 заличен.pdf
25512019131412_МТИ 3 заличен.pdf
26022019131412_Омнимед заличен.pdf
26082019131412_Ридаком заличен.pdf
26202019131412_Химтекс 1 заличен.pdf
26322019131412_Химтекс 2 заличен.pdf

2019-12-13 14:22:00

Решение З-268/15.10.2019г.

Документи57572019291210_Решение за избор на изпълнител З-268 от15.10.2019 заличен.pdf

2019-10-15 14:26:00

Съобщение за жребий

Документи14142019091410_Жребий zalicen.pdf

2019-10-09 14:10:00

Обявление за възложена поръчка

Документи30072019261009_Обявление възложени индив.договори заличен.pdf

2019-09-26 10:26:00

Договори

Документи

13252019261109_4-85 заличен.pdf
13292019261109_4-88 заличен.pdf
13342019261109_4-89 заличен.pdf
13472019261109_4-86.pdf
14052019261109_4-87.pdf
14212019261109_4-90.pdf
14312019261109_4-91.pdf
14552019261109_4-92 заличен.pdf
15042019261109_4-79.pdf
15092019261109_4-80.pdf
15162019261109_4-81.pdf
15222019261109_4-82.pdf
16032019261109_4-72.pdf
16102019261109_4-93 (1).pdf
16212019261109_4-94.pdf
16322019261109_4-95.pdf
16532019261109_4-75.pdf
16582019261109_4-76.pdf
17052019261109_4-77.pdf
17242019261109_4-78.pdf

2019-09-25 16:15:00

Съобщение

Документи40262019161009_Съобщение за отваряне на ценови предложения- заличен.pdf

2019-09-16 10:37:00

Протокол № 1

Документи50242019091008_Протокол № 1- заличени подписи.pdf

2019-08-09 10:45:00

Проект Договор

Документи00412019101606_Проект Договор заличен.pdf

2019-06-10 15:55:00

ЕЕДОП

Документи01142019101606_espd-request.zip

2019-06-10 15:55:00

Образец 2а

Документи59422019101506_Образец 2а Таблица Остойностена Тех.Спецификация.xlsx

2019-06-10 15:54:00

Приложение 1 - Техническа спецификация

Документи00022019101606_Приложение 1 - ТС.xls

2019-06-10 15:54:00

Образци

Документи58362019101506_Образци 1,2,4,5,6,7,8 и 9.docx

2019-06-10 15:53:00

Образец 1а

Документи59102019101506_Образец 1а Таблица за съответвие с Тех.Спецификация.xlsx

2019-06-10 15:53:00

Документация

Документи57342019101506_Документация Реактиви заличен.pdf

2019-06-10 15:50:00

Обявление

Документи56372020131002_Обявление заличен.pdf

2019-06-06 16:05:00

Решение

Документи57562020131002_Решение заличен.pdf

2019-06-06 16:00:00

Описание: