Печат

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-28 12:10:47

№ 20190528GqVW1493467

1.1.      Предметът на обществена поръчка е доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100-103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като за целта Възложителят трябва да бъде включен като непряк член в стандартна балансираща група с координатор – доставчика на електрическата енергия. Предметът на обществената поръчка включва и избор на координатор на стандартна балансираща група, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия. 

 

АОП номер: 00546-2019-0003

Линк към АОП обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=913663

Линк към АОП решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=913661&newver=2


Договор

Документи31302019261509_Договор Гранд Енержи заличен.pdf

2019-09-26 15:28:00

Обявление за възложена поръчка

Документи30592019261509_Обявление възложена поръчка заличен.pdf

2019-09-26 15:27:00

Решение № З-201#1/23.08.2019 г.

Документи34042019231308_Решение З 201 - 1 от 23.08.2019г. заличен.pdf

2019-08-23 13:31:00

Протокол 2

Документи31292019051608_ПРОТОКОЛ 2 ТОК заличен.pdf

2019-08-05 16:31:00

Доклад

Документи25582019051608_Доклад заличен.pdf

2019-08-05 16:25:00

Решение за избор на изпълнител

Документи26382019051608_Решение за избор на изпълнител- TOK заличен.pdf

2019-08-05 16:25:00

Протокол 3

Документи25222019051608_ПРОТОКОЛ 3 ТОК заличен.pdf

2019-08-05 16:23:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документи13272019231407_Съобщение за отваряне на ценови предложения- заличен подпис.pdf

2019-07-23 14:05:00

Протокол № 1

Документи58382019080907_Протокол № 1- заличени .pdf

2019-07-08 09:30:00

Документация

Документи11412019301605_Документация Ток заличени подписи.pdf

2019-05-30 16:06:00

EEDOP

Документи26232019301405_espd-request.zip

2019-05-30 14:21:00

Приложение 2

Документи24592019301405_Prilojenie_2_obraztsi_dokumenti.docx

2019-05-30 14:19:00

Приложение 1

Документи23152019301405_Prilojenie_1_specification.pdf

2019-05-30 14:18:00

Договор

Документи22352019301405_Obrazets_8_Contract.pdf

2019-05-30 14:17:00

Линк към АОП Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=913663

2019-05-30 14:15:00

Описание: