Печат

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-05 09:26:19

№ 20190228JjBI1451307

Предметът на обществена поръчка включва доставка и монтаж на медицинска апаратура за позитронна емисионна томография - компютърна томография (ПЕТ – КТ) и доставка и монтаж на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - автоматична мобилна система за калибрирано инжектиране на радиофармацевтици (диспенсър с ижектор).

 

01122019051103_Документация ПЕТ-КТ.pdf
01172019051103_Образец №9А.pdf
01212019051103_Образец №9Б.pdf
01262019051103_Приложение 1.pdf
01302019051103_Приложение-2-LAST.docx
20262019051103_Решение ПЕТ-КТ.pdf
20342019051103_Обявление ПЕТ-КТ.pdfДоговор подизпълнител

Документи17502019021608_Договор Сапфира заличен чл.32а от ЗОП.pdf

2019-08-02 16:17:00

Договор ОП 2

Документи18232019021608_Договор Вега заличен чл.32а от ЗОП.pdf

2019-08-02 16:17:00

Обявление за възложена поръчка

Документи16302019021608_Обявление заличен чл.32а от ЗОП.pdf

2019-08-02 16:16:00

Договор ОП 1

Документи17152019021608_Договор Сименс заличен чл.32а от ЗОП.pdf

2019-08-02 16:16:00

Доклад

Документи26052019191306_Доклад- заличени подписи.pdf

2019-06-19 13:20:00

Решение за избор на изпълнител

Документи32232019191306_Решение за избор на изпълнител.- заличен подпис.pdf

2019-06-19 13:20:00

Протокол № 2

Документи22042019191306_Протокол № 2-заличени подписи.pdf

2019-06-19 13:15:00

Протокол № 3

Документи25382019191306_Протокол № 3-заличени подписи.pdf

2019-06-19 13:15:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документи01492019041606_Съобщение за отваряне на ценови предложения-заличен.pdf

2019-06-04 15:55:00

Протокол № 1

Документи45142019211205_Протокол 1- заличени подписи.pdf

2019-05-21 12:35:00

Информация при производство по обжалване

Документи41202019240904_Съобщение.pdf

2019-04-16 15:35:00

Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП

Документи55492019220803_Разяснения по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.pdf

2019-03-22 09:00:00

Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП

Документи52222019141403_Разяснение по чл. 33 ал.2 от ЗОП.pdf

2019-03-14 14:45:00

Решение ПЕТ-КТ

Документи22172019051103_Решение ПЕТ-КТ.pdf

2019-03-05 11:20:00

Обявление ПЕТ-КТ

Документи21352019051103_Обявление ПЕТ-КТ.pdf

2019-03-05 11:19:00

EEDOP

Документи17582019051103_espd-request.zip

2019-03-05 11:15:00

Описание: Документи