Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-02-07 11:56:40

№ 20190207vldQ1443572

Предметътна обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по екологично третиране на отпадъци, в това число извозване и обезвреждане на опасни отпадъци, на био болнични отпадъци, както и дейности по извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други отпадъци, съдържащи живак - за срок от 12 месеца. Услугата включва изпълнение на дейностите по екологично третиране на отпадъци по видове и количествата отпадъци съгласно график за изпълнение на дейностите, изготвенспоред нуждите на Възложителя.

 

31132019071202_док финал.pdf
31192019071202_образци опасен отпадък 2019.docx
31232019071202_обява.pdf
31282019071202_espd-request.zipДоговор Д6-10 /22.03.2019г.

Документи48462019271306_Договор МЛ заличен.pdf

2019-03-26 10:10:00

Протокол

Документи16582019081003_Протокол Отпадък.pdf

2019-03-07 14:10:00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Документи13032019151002_Информация за удължаване на срока.pdf

2019-02-15 10:00:00

Описание: Документи

Scroll to top