Печат

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-14 10:09:48

№ 20190114uGrk1422863

Предметът на обществената поръчка включва отпечатване и доставка на ваучери за храна по „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД условия.

 

Обявление за възложена поръчка

Документи54552019271403_Обявление за въз.поръчка- Ваучери.pdf

2019-03-27 14:30:00

Договор

Документи01352019271503_Договор Содексо-Заличени подписи.pdf

2019-03-27 14:30:00

Решение за изменение

Документи52102019280802_Решение за изменение.pdf

2019-02-28 08:50:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

33102019251402_Протокол 2 Ваучери.pdf
33282019251402_Протокол 3 Ваучери.pdf
34042019251402_Решение за избор на изпълнител Ваучери.pdf

2019-02-25 14:30:00

Протокол № 2 от работата на комисията

Документи35412019251402_Протокол 2 Ваучери.pdf

2019-02-25 14:30:00

Протокол № 3 от работата на комисията

Документи36132019251402_Протокол 3 Ваучери.pdf

2019-02-25 14:30:00

Съобщение за отваряне на цени

Документи02592019141502_Писмо за отваряне на цени.pdf

2019-02-14 15:00:00

Протокол № 1 от работата на комисията

Документи43112019070902_Протокол № 1.pdf

2019-02-07 10:05:00

Документация- Образци-ЕЕДОП

Документи

18482019141201_Документация Ваучери 2019.pdf
19232019141201_Образец № 5- договор.pdf
19552019141201_Образци.docx
20152019141201_espd-request-1.zip

2019-01-14 12:00:00

Описание: