Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-08-28 16:30:00

№ 20180829AxwU1376529

Описание:

 

 

Документи14462018291608_espd-request bul.zip
14502018291608_Договор_двуезичен.docx
14542018291608_Образци.docx
14582018291608_Покана.pdf
15022018291608_Решение за откриване на процедура.pdfОбявление за възложена поръчка

Документи37082019141602_обявление за възложена поръчка.pdf

2019-02-14 16:35:00

Договор Д5-10

Документи00462019020907_Договор заличен.pdf

2019-01-08 11:05:00

Решение

Документи00352018191709_Решение.pdf

2018-09-19 15:35:00

Доклад от работата на комисията

Документи01142018191709_Доклад.pdf

2018-09-19 15:35:00

Протокол от проведени преговори

Документи02212018191709_Протокол.pdf

2018-09-19 15:35:00

 

Scroll to top