Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-13 10:10:00

№ 20180803wqmj1361670

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД 116 ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА 

Подробно описание на доставките е заложено в техническата документация и техническата спецификация.

 

34542018141208_espd-request.zip
35042018141208_Документация -специфичен консуматив 2018-2019.docx
35122018141208_ДОГОВОР- проект- спец консуматив-Обр.5.docx
35592018141208_Обявление 1 част.pdf
36102018141208_Обявление 2 част.pdf
36202018141208_Решение за откриване на процедура.pdf
36352018141208_Образец 2 Таблица за съответствие с техническата спецификация 2018-2019.xlsx
36412018141208_Образец 4 Таблица Остойностена техническа спецификация на специфичен консуматив 2018-2019.xlsx
36502018141208_Приложение 1 Таблица Техническа спецификация на специфичен консуматив 2018-2019.xlsx
37012018141208_Образци.rar
09202018151508_SKM_C224e18081513440.pdfАнекси

Документи56152020131210_Анекси ЗЛД.pdf

2020-04-16 14:45:00

Обявления за изменние

Документи

53022020131010_Обявления за изменение 2 бр. ЗЛД.pdf
53142020131010_Обявления за изменение 12 бр. ЗЛД.pdf

2020-04-16 02:30:00

Договор Д4-44

Документи04182019121004_Д4-44 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ 03.04.2019.pdf

2019-04-12 10:01:00

Договор Д4-42

Документи03282019121004_Д4-42 РСР ЕООД 03.04.2019.pdf

2019-04-12 10:00:00

Договор Д4-43

Документи03542019121004_Д4-43 Вега Медикал ЕООД 03.04.2019.pdf

2019-04-12 10:00:00

Договор Д4-39

Документи02252019121004_Д4-39 02.04.2019 Булмар МЛ.pdf

2019-04-12 09:59:00

Договор Д4-40

Документи02432019121004_Д4-40 02.04.2019 КА-М.pdf

2019-04-12 09:59:00

Договор Д4-41

Документи03072019121004_Д4-41 Агарта - ЦМ ЕООД 02.04.2019.pdf

2019-04-12 09:59:00

Договор Д4-37

Документи01272019121004_Д4-37 Инфомед ЕООД 01.04.2019.pdf

2019-04-12 09:58:00
Договор Д4-38 2019-04-12 09:58:00

Договор Д4-36

Документи57592019120904_Д4-36 Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД 01.04.2019.pdf

2019-04-12 09:52:00

Договор Д4-35

Документи55022019120904_Д4-35 Ергин ЕООД 01.04.2019.pdf

2019-04-12 09:51:00

Договор Д4-34

Документи54162019120904_Д4-34 Фьоникс Фарма ЕООД 29.03.2019.pdf

2019-04-12 09:50:00

Договор Д4-33

Документи52302019120904_Д4-33 Софинформпродукт - Грозданов ЕООД 29.03.2019.pdf

2019-04-12 09:48:00

Договор Д4-32

Документи51052019120904_D4-32 29.0.2019 Сърджимед.pdf

2019-04-12 09:47:00

Договор Д4-31

Документи50112019120904_D4-31 29.0.2019 Юнимедика.pdf

2019-04-12 09:46:00

Обявление за възложена поръчка - прекратени позиции

Документи48132019120904_1800168 заличен.pdf

2019-04-12 09:45:00

Обявление за възложена поръчка

Документи47322019120904_1800167 заличен.pdf

2019-04-12 09:43:00

Решение З-54#1

Документи38512019261602_решение изменение по оп 54- З-54#1.pdf

2019-02-26 16:35:00

Решение за изменение на изпълнител

Документи25132019261502_Решение изменение З-57.pdf

2019-02-25 17:05:00

писмо за решенията

Документи59532019211602_писмо с решения.pdf

2019-02-21 16:55:00

Решение за избор на изпълнител

Документи15572019211702_Решение за избор на изпълнител спец.консуматив. З-54.pdf

2019-02-21 16:55:00

Решение за прекратяване

Документи59092019211602_Решение прекратяване З-55.pdf

2019-02-21 16:50:00

Доклад

Документи50122019211602_Долад комисия.pdf

2019-02-21 16:45:00

Протокол 3

Документи53052019211602_Протокол 3.pdf

2019-02-21 16:45:00

Писмо за уведомяване на Участниците за отваряне на цени

Документи06352019241101_писмо 2.pdf

2019-01-14 15:55:00

Протокол 2

Документи20222019141501_протокол 2.pdf

2019-01-14 15:15:00

Протокол 1

Документи47122018081411_Протокол 1 заличени данни.pdf

2018-11-08 14:45:00

Разяснение

Документи13042018201608_SKM_C224e18082015100.pdf

2018-08-20 16:00:00

Решение за изменение

Документи07102018201608_Решение за изменение- специфичен.pdf

2018-08-15 13:00:00

Описание: Документи

Scroll to top