Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-20 17:22:10

№ 20180720ClPA1346280

Описание:


Документи25512018201707_espd-request.zip
26062018201707_sheven- образци_основен.doc
26112018201707_ДОГОВОР.docx
37372018201707_Решение.pdf
37422018201707_Обявление част1.pdf
37462018201707_Обявление част 2.pdf
10032018231707_Документация Шевен и превързочен.pdf
10082018231707_ОстойностенаТехническа спецификация финална.xlsx
10122018231707_Таблица за съответствие финална.xlsx
10152018231707_Техническа спецификация финална.xlsx

 


Анекс д4-65-1 и обявление

Документи

53352019051512_Бикомет анекс заличен подпис.pdf
54222019051512_Обявл. Бикомед заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:50:00

Анекс д4-65-1 и обявление

Документи

50272019051512_Бикомет анекс заличен подпис.pdf
50482019051512_Обявл. Бикомед заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:30:00

Анекс д4-74-1 и обявление

Документи

46002019051512_Браун анекс заличен.pdf
46122019051512_Обявл. Браун заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:25:00

Анекс д4-70-1 и обявление

Документи

16422019051512_Агарта анекс заличен.pdf
32562019051512_Агарта обяление заличен.pdf

2019-12-02 15:20:00

Анекс д4-71-1 и обявление

Документи

42392019051512_Обявл. Софарма заличен подпис.pdf
43132019051512_Софарма анекс заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:20:00

Анекс д4-73-1 и обявление

Документи

13092019051512_Сърджимет анекс заличен подпис.pdf
13342019051512_Обявл. Сърджимед заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:10:00

Анекс д4-68-1 и обявление

Документи

10552019051512_Медитех заличен подпис.pdf
11132019051512_Обявл. Медитех заличен подпис.pdf

2019-12-02 15:05:00

Анекс д4-67-1 и обявление

Документи

06092019051512_Булмар анекс заличен.pdf
06182019051512_Булмар Обявление заличен.pdf

2019-11-28 16:10:00

Анекс д4-66-1 и обявление

Документи

42392019051412_Ка М анекс заличен.pdf
04242019051512_Ка М обявление заличен.pdf

2019-11-28 16:05:00

Анекс д4-64-1 и обявление

Документи

14242019281611_Обявл. МТИ заличен.pdf
14302019281611_МТИ анекс заличен.pdf

2019-11-21 13:50:00

Договор Д4-72/15.11.2018 г.

Документи

16522018041112_Браун.pdf

2018-12-04 11:15:00

Договор Д4-73/15.11.2018 г.

Документи

17562018041112_СЪРДЖИМЕД 1 ЧАСТ.pdf
18042018041112_СЪРДЖИМЕД 2 ЧАСТ.pdf

2018-12-04 11:15:00

Договор Д4-68/13.11.2018 г.

Документи

14062018041112_МЕДИТЕХ.pdf

2018-12-04 11:10:00

Договор Д4-69/13.11.2018 г.

Документи

14542018041112_ЕКОС МЕДИКА.pdf

2018-12-04 11:10:00

Договор Д4-70/14.11.2018 г.

Документи

15362018041112_АГАРТА.pdf

2018-12-04 11:10:00

Договор Д4-71/15.11.2018 г.

Документи

16192018041112_Софарма.pdf

2018-12-04 11:10:00

Договор Д4-66/13.11.2018 г.

Документи

10342018041112_KA-M.pdf

2018-12-04 11:05:00

Договор Д4-67/13.11.2018 г.

Документи

13222018041112_Булмар.pdf

2018-12-04 11:05:00

Обявявление за възложена поръчка

Документи

06172018041112_Обявление за възложена поръчка.pdf

2018-12-04 11:00:00

Договор Д4-64/12.11.2018 г.

Документи

08492018041112_МТИ.pdf

2018-12-04 11:00:00

Договор Д4-65/13.11.2018 г.

Документи

12172018041112_БИКОМЕД.pdf

2018-12-04 11:00:00

Обявление за възложена поръчка- прекратени позиции

Документи

01542018081111_Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции.pdf

2018-11-08 11:00:00

Решение за измение от 31.10.2018 г

Документи

34192018311410_Решение за изменение 2.pdf

2018-10-31 14:00:00

Решение за изменение

Документи

51522018151510_Решение изменение.pdf

2018-10-15 15:30:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

57532018111510_Решение за избор на изпълнител.pdf

2018-10-11 15:15:00

Решение за прекратяване

Документи

58292018111510_Решение за прекратяване.pdf

2018-10-11 15:15:00

Протокол № 2

Документи

55172018111510_Протокол № 2.pdf

2018-10-11 15:10:00

Протокол № 3

Документи

56212018111510_Протокол № 3.pdf

2018-10-11 15:10:00

Доклад

Документи

57082018111510_Доклад.pdf

2018-10-11 15:10:00

Съобщение за отваряне на цени

Документи

26502018041409_Съобщение за отваряне на цени.pdf

2018-09-04 14:00:00

Протокол № 1

Документи

02222018201408_SKM_C224e18082011480.pdf

2018-08-20 10:00:00

РАЗЯСНЕНИЕ

Документи

59222018251107_Разяснение.pdf

2018-07-25 10:00:00
Scroll to top