Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-01-15 14:12:28

№ 20180105JzUB1148693

 

 

29542018151401_profil na kupuva4a.rar

 


Договор

Документи

40402019311405_ЛФС Договор Д 6-16 заличени.pdf

2019-05-31 14:31:00

Обявление за ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЛФС ЕООД

Документи

49332019161505_Обявление-Анекс.pdf

2019-05-16 15:44:00

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЛФС ЕООД

Документи

43272019161505_Анекс ЛФС заличен.pdf

2019-05-16 15:38:00

Обявление за възложена поръчка

Документи

14032018191110_SKM_C224e18101910020111.pdf

2018-05-30 11:10:00

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Документи

11082018091703_РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 09.03.2018 Г.pdf

2018-03-09 17:10:00

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

10202018091703_ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-03-09 17:05:00

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

10472018091703_ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-03-09 17:05:00

уведомление за отваряне на ценови предложение

Документи

13222018191302_писмо за отваряне на ценови предложения.pdf

2018-02-19 13:10:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи

44022018091502_protokol 1 - profil na kupuva4a.pdf

2018-02-09 15:40:00

Описание: Документи

Scroll to top