Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-07 15:05:00

№ 20171207KntX1123291
 

25522017071512_ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.zip

 


ДОГОВОР № Д10-27 ОТ 08.06.2018 Г

Документи

48292018111606_ДОГОВОР № Д10-27 ОТ 08.06.2018 Г.pdf

2018-06-11 16:40:00

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Документи

45532018111606_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf

2018-06-11 16:35:00

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Документи

03342018081602_РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf

2018-02-08 16:00:00

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

58012018081502_ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-02-08 15:55:00

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

56022018081502_ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2018-02-08 15:50:00

уведомление за отваряне на ценови предложение

Документи

48112018301401_СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАУЧЕРИ.pdf

2018-01-30 14:45:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи

40352018191501_ПРОТОКОЛ № 1 19.01.2018 Г.pdf

2018-01-19 15:15:00

Описание: Документи

Scroll to top