Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-10-20 16:42:35

№ 20171009wdvm1086148

 


46102017201610_profil na kupuva4a.rar

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Документи

02512018081502_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД.pdf

2018-02-08 15:00:00

Договор № Д6-9 От дата: 2018-02-02

Документи

14302018081502_ДОГОВОР ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД.pdf

2018-02-08 15:00:00

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

00542017221412_ДОКЛАД РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2017-12-22 13:40:00

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Документи

01242017221412_РЕШЕНИЕ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf

2017-12-22 13:40:00

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

58202017221312_ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2017-12-22 13:35:00

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

59592017221312_ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

2017-12-22 13:35:00

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Документи

42252017151412_УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf

2017-12-15 14:20:00

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Документи

06162017071212_ПРОТОКОЛ 1.pdf

2017-1

Описание: Документи

Scroll to top