Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-02-06 16:21:19

№ 20170201LbuF960439

Описание:


Документи23062017061602_обява печатни.pdf
23142017061602_документация печатни.pdf
23222017061602_образци_ печатни - офери с обява-06.02.2017.docx
23292017061602_EEDOP.doc
25282017061602_Техн. спецификация - Приложение № 1.xls
25322017061602_Таблица за техническо съответствие Образец № 1.2..xls
25372017061602_Остойностена техническа спецификация Образец № 2.2..xls
25502017061602_информация за обява - АОП.pdfДоговор № Д4-19 От дата: 2017-04-28

Контрагент: ЕС ПРИНТ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 35517.00 лв.

59152017101305_договор Ес принт.pdf

2017-05-10 13:45:00

Протокол 2

Документи

56432017031604_протокол 2 мед.формуляри.pdf

2017-04-03 16:45:00

Протокол 1

Документи

05042017021503_Протокол 1 печатни-02.03.2017.pdf

2017-03-02 14:55:00

 

Scroll to top