Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-01-16 15:19:15

№ 20161118AfBW913876

Описание:

Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части на медицински апарати “ по 33 /тридесет и три/обособени позиции.

 

Документи20512017161501_PROFIL NA KUPUVA4A.raraneksi

Документи

37522017021011_profil na kupuva4a.rar

2017-11-02 10:15:00

обявление за възложена поръчка

Документи

42272017021008_obqvlenie za vazlojena poru4ka - 31.07.2017g..pdf

2017-08-02 10:25:00

Частично прекратяване

Документи

50522017171407_reshenie za prekratqvane - poziciq 17.pdf

2017-07-17 14:35:00

обявление за възложена поръчка

Документи

39252017101507_OBQVLENIE ZA VAZLOJENA PORA4KA - 07.07.2017.pdf

2017-07-07 17:00:00

Договор № Д5-7 От дата: 2017-06-13

Контрагент: "Евромед-7" ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 18000.00 лв.

11332017071707_EWROMED 7.pdf

2017-07-07 16:55:00

Договор № Д5-21 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 279984.00 лв.

20302017071607_ELEKTRONKOMERS - 23.pdf

2017-07-07 16:05:00

Договор № Д5-29 От дата: 2017-06-21

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 7600.00 лв.

21302017101507_договор - марвена - позиция 30.pdf

2017-07-07 16:05:00

Договор № Д5-22 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 80000.00 лв.

18092017071607_ELEKTRONKOMERS - OP24.pdf

2017-07-07 16:00:00

Договор № Д5-3 От дата: 2017-06-13

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 38984.00 лв.

14532017101507_договор - канбера - позиция 10.pdf

2017-07-07 16:00:00

Договор № Д5-31 От дата: 2017-06-21

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 7000.00 лв.

19422017101507_договор - марвена - позиция 31.pdf

2017-07-07 15:55:00

Договор № Д5-5 От дата: 2017-06-13

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 112000.00 лв.

51552017071507_KAMBERA - OP 25.pdf

2017-07-07 15:35:00

Договор № Д5-4 От дата: 2017-06-13

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 134912.00 лв.

54122017071507_DREGER - OP 2.pdf

2017-07-07 15:35:00

Договор № Д5-9 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6360.00 лв.

44422017071507_DUCHMED - OP 4.pdf

2017-07-07 15:30:00

Договор № Д5-8 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 4140.00 лв.

47062017071507_DUCHMED - OP 3.pdf

2017-07-07 15:30:00

Договор № Д5-11 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6820.00 лв.

41272017071507_DUCHMED - OP 5.pdf

2017-07-07 15:25:00

Договор № Д5-14 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 14000.00 лв.

35442017071507_VELMEKS - OP 9.pdf

2017-07-07 15:20:00

Договор № Д5-13 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6500.00 лв.

38392017071507_VELMEKS - OP 8.pdf

2017-07-07 15:20:00

Договор № Д5-20 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 150992.00 лв.

29452017071507_ELEKTRONKOMERS - OP 6.pdf

2017-07-07 15:15:00

Договор № Д5-16 От дата: 2017-06-13

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 52000.00 лв.

32462017071507_VELMEKS - OP 21.pdf

2017-07-07 15:15:00

Договор № Д5-30 От дата: 2017-06-21

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 15040.00 лв.

26382017101507_договор - марвена - позиция 29.pdf

2017-07-07 15:10:00

Договор № Д5-32 От дата: 2017-07-04

Контрагент: ЕТ ПАВЛОВ ЕЛ-БОРИСЛАВ ПАВЛОВ

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 12200.00 лв.

16062017071507_dog.D 5-32 ot 4.7.2017g. ET Pavlov.pdf

2017-07-07 15:00:00

Договор № Д5-26 От дата: 2017-06-14

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6320.00 лв.

18222017071507_diamed.pdf

2017-07-07 15:00:00

Договор № Д6-18 От дата: 2017-06-06

Контрагент: “Аеро-Техника” ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 17920.00 лв.

12382017071507_aero-tehnika.pdf

2017-07-07 14:55:00

Договор № Д5-27 От дата: 2017-06-20

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 18800.00 лв.

08372017101507_договор - МТИ - позиция 13.pdf

2017-07-07 14:50:00

Договор № Д5-28 От дата: 2017-06-20

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 7400.00 лв.

04342017101507_договор - МТИ - позиция 32.pdf

2017-07-07 14:45:00

Договор № Д5-25 От дата: 2017-06-14

Контрагент: Феромед 97 ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6080.00 лв.

51552017071307_FEROMED.pdf

2017-07-07 13:35:00

Договор № Д5-24 От дата: 2017-06-14

Контрагент: ЕТ АЛБА -ТМ-АЛЕКСАНДЪР АЦЕВ

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 6840.00 лв.

54462017071307_ET ALBA - OP 28.pdf

2017-07-07 13:35:00

Договор № Д5-2 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 257960.00 лв.

09322017071207_simens - OP 7.pdf

2017-07-07 11:55:00

Договор № Д5-6 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 39548.00 лв.

11302017071207_SIMENS - OP 11.pdf

2017-07-07 11:55:00

Договор № Д5-10 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 40548.00 лв.

13132017071207_сименс - ОП 14.pdf

2017-07-07 11:55:00

Договор № Д5-17 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 44100.00 лв.

04112017071207_SIMENS - OP 19.pdf

2017-07-07 11:50:00

Договор № Д5-15 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 38052.00 лв.

05502017071207_SIMENS - OP 18.pdf

2017-07-07 11:50:00

Договор № Д5-12 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 13414.00 лв.

07332017071207_SIMENS - OP 15.pdf

2017-07-07 11:50:00

Договор № Д5-19 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 28980.00 лв.

00342017071207_SIMENS - OP 22.pdf

2017-07-07 11:45:00

Договор № Д5-18 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 383604.00 лв.

02362017071207_SIMENS - OP 20.pdf

2017-07-07 11:45:00

Договор № Д5-23 От дата: 2017-06-13

Контрагент: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 278120.00 лв.

57462017071107_SIMENS - OP 27.pdf

2017-07-07 11:40:00

Решение за избор на изпълнител

Документи46422017091505_решение за избор на изпълнител.pdf

2017-05-09 15:35:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи45242017091505_протокол 2.pdf

2017-05-09 15:30:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи45502017091505_протокол 3 - профил на купувача.pdf

2017-05-09 15:30:00

Доклад от работата на комисията

Документи

46162017091505_доклад на комисията - профил на купувача.pdf

2017-05-09 15:30:00

уведомление за отваряне на ценови предложение

Документи59062017220903_писмо - отваряне на цени.pdf

2017-03-21 16:00:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи53222017021703_protokol 1 - profil na kupuva4a.pdf

2017-03-02 17:45:00

Отговор на въпрос

Документи26252017301301_otgovor - zapitvane.pdf

2017-01-30 13:20:00

 

Scroll to top