Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-21 12:35:46

№ 20161005GdUP875910

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „СБАЛ по Онкология” ЕАД условия. Диагностичнтеконсумативи и реактивисаобособени в 42 обособени позиции.

 

37392016211210_dokumentaciq.pdf
37552016211210_obrazci.docx
38042016211210_Obrazec 2 - tablica za tehni4esko saotvetstvie.xls
38102016211210_obqwlenie.pdf
38132016211210_reshenie.pdf
38192016211210_ЕЕДОП приложение 2.doc
38232016211210_остойностена техническа спецификация образец 4.xlsx
38272016211210_приложение 1 техническа спецификация.xlsПлащане по договор №: Д4-10 От дата: 2017-03-14

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 993.58 лв.

Основание за плащане:

Ф.648;703;808;863;930;751;865;948;973;886;887;896;953

2017-07-04 10:42:56

Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2017-03-14

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 1907.34 лв.

Основание за плащане:

Ф.507;623;697;698;738

2017-05-31 09:46:59

обявление за възложена поръчка

Документи

02082017121404_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.pdf

2017-04-10 13:50:00

Договор № Д4-13 От дата: 2017-03-23

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 7807.42 лв.

43142017121304_договор - диамед.pdf

2017-04-10 13:25:00

Договор № Д4-11 От дата: 2017-03-14

Контрагент: „Елта 90М” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 43005.00 лв.

49052017121304_договор - елта 90 - позиция 9.pdf

2017-04-10 13:15:00

Договор № Д4-14 От дата: 2017-03-23

Контрагент: ФОТ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2725.00 лв.

46372017121304_договор - фот.pdf

2017-04-10 13:10:00

Договор № Д4-9 От дата: 2017-03-14

Контрагент: „Елта 90М” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 45420.00 лв.

52232017121304_договор - елта 90 .pdf

2017-04-10 13:10:00

Договор № Д4-12 От дата: 2017-03-14

Контрагент: РСР ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 18400.00 лв.

54332017121304_договор - рср.pdf

2017-04-10 13:10:00

Договор № Д4-10 От дата: 2017-03-14

Контрагент: Булмар МЛ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 10025.52 лв.

56412017121304_договор - булмар мл.pdf

2017-04-10 13:05:00

обявление за възложена поръчка

Документи

01372017121404_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕКРАТЕНИ ПОЗИЦИИ.pdf

2017-02-23 13:50:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

50542017061602_reshenie 28 ot 06.02.2017.pdf

2017-02-06 16:45:00

Прекратяване

Документи51162017061602_reshenie 27 ot 06.02..2017.pdf

2017-02-06 16:45:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи49092017061602_protokol 2 na komisiqta.pdf

2017-02-06 16:40:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи49372017061602_protokol 3 na komisiqta.pdf

2017-02-06 16:40:00

Доклад от работата на комисията

Документи50022017061602_doklad na komisiqta, utvarden na 06.02.2017.pdf

2017-02-06 16:40:00

уведомление за отваряне на ценови предложение

Документи07352017101501_pismo - otvarqne na ceni.pdf

2017-01-10 15:00:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи46492016141512_protokol 1 - 14.12.2016 - profil na kupuva4a.pdf

2016-12-14 15:40:00

Описание: Документи

Scroll to top