Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-18 15:36:16

№ 20161007MXYp888240

Описание:


Документи42192016181510_EEDOP.doc
42382016181510_образци опасен отпадък -17.10.16.docx
42462016181510_Обявление.pdf
42582016181510_Р-е.pdf
43172016181510_документация.pdfАнекс Д6-11#1 oт 22.02.2019

Документи

29372019271506_Анекс Д6-11#1 ot 22.02.2019 заличен.pdf

2019-02-28 11:40:00

Договор № Д6-11 От дата: 2017-02-24

Контрагент: МЛ България ЕАД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 125.00 лв.

37392017211503_Договор Д6-11 от 24.02.2017_опасен отпадък ОП 1.pdf

2017-03-21 15:25:00

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Документи33092017211503_обявление за възложена поръчка ОП 1.pdf

2017-03-21 15:20:00

Договор Д6-11 от 24.02.2017

Документи27102019271506_Договор Д6-11#1 ot 24.02.2017 заличен.pdf

2017-03-07 10:05:00

обявление за възложена поръчка за ОП 2 и 3

Документи01352017151402_obqwlenie za OP 2 i 3.pdf

2017-02-15 13:50:00

Решение за прекратяване на ОП 2 и ОП 3

Документи52492017021602_решение прекратяване ОП 2 и ОП 3.pdf

2017-02-02 16:45:00

Протокол 3

Документи54142017021602_протокол 3-отпадък.pdf

2017-02-02 16:45:00

Протокол 2

Документи50502017021602_протокол 2-отпадък.pdf

2017-02-02 16:40:00

Решение за избор на изпълнител по ОП 1

Документи52142017021602_решение изпълнител ОП1.pdf

2017-02-02 16:40:00

съобщение за отваряне на цени

Документи

43522017240901_съобщение за отваряне на цени- отпадък.pdf

2017-01-24 09:35:00

Протокол 1

Документи09202017231501_протокол 1 -отпадък.pdf

2016-12-30 10:25:00

 

Scroll to top