Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-30 13:54:47

№ 20160826euOa842854

59292016301308_ESPD-BG1.doc
59342016301308_dokumentaciq.pdf
59412016301308_obrazci - реактиви-архитект.docx
00162016301408_Образец № 2 таблица за техническо съответствие.xls
00222016301408_Образец №4 остойностена спецификация.xlsПлащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 18999.28 лв.

Основание за плащане:

Ф.1136;1140;1191;1238;1257;1325

2017-07-04 10:42:02

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 13736.24 лв.

Основание за плащане:

Ф.648;703;808;863;930;751;865;948;973;886;887;896;953

2017-07-04 10:41:31

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 13931.16 лв.

Основание за плащане:

Ф.507;623;697;698;738

2017-05-31 09:45:41

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-04-10

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 5878.08 лв.

Основание за плащане:

Ф.1-364;421;417;470

2017-04-20 14:50:00

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 7260.84 лв.

Основание за плащане:

Ф.1-136;1-107

2017-03-22 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-02-23

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 29576.59 лв.

Основание за плащане:

Ф.13818

2017-03-08 09:45:00

Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2016-12-13

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Булмар МЛ ООД

Размер на плащане: 16558.84 лв.

Основание за плащане:

Ф.3762;3808;3887;3816;3817;3864

2017-02-08 09:33:32

Обявление за възложена поръчка

Документи

24482016191312_обявление за възложена поръчка реактиви за клинична лаб. 20.12.2016.pdf

2016-12-19 13:15:00

Договор № Д4-107 От дата: 2016-12-13

Контрагент: Булмар МЛ ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 969835.10 лв.

21222016191212_Договор Д4-107 от 13.12.2016 Булмар реактиви клинична.pdf

Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-07-04 10:42:02
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-07-04 10:41:31
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-05-31 09:45:41
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-04-20 14:50:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-03-22 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-03-08 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2016-12-13 2017-02-08 09:33:32
2016-12-19 12:10:00

Доклад на комисията

Документи46142016031511_Доклад комисия реактиви клинична.pdf

2016-11-03 15:45:00

Решение за избор на изпълнител

Документи46422016031511_Решение З-345 от 3.11.2016.pdf

2016-11-03 15:45:00

Протокол 1

Документи45012016031511_Протокол 1.pdf

2016-11-03 15:40:00

Протокол 2

Документи45242016031511_Протокол 2.pdf

2016-11-03 15:40:00

Протокол 3

Документи45462016031511_Протокол 3.pdf

2016-11-03 15:40:00

Покана за отваряне на ценови предложения

Документи30442016181610_покана цени реактиви клинична-18.10.2016.pdf

2016-10-18 16:25:00

Описание: Документи

Scroll to top