Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-10 18:00:00

№ 20160809AdZE828513

договори

Документи20202016081612_договори.rar

2016-12-08 16:15:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи10252016281410_protokol 2.pdf

2016-10-28 14:05:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи10492016281410_protokol 3.pdf

2016-10-28 14:05:00

Доклад от работата на комисията

Документи11252016281410_doklad na komisiqta.pdf

2016-10-28 14:05:00

Решение за избор на изпълнител

Документи11512016281410_reshenie za izbor na izpulnitel.pdf

2016-10-28 14:05:00

Уведомление за отваряне на цени

Документи11512016281410_reshenie za izbor na izpulnitel.pdf

2016-10-11 14:35:00

Протокол 1

Документи36222016301409_protokol 1.pdf

2016-09-30 14:30:00

Документация и приложения

Документи08222016101808_лекарства Профил на купувача.zip

2016-08-10 18:00:00

Описание:

Scroll to top