Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-06-29 16:15:00

№ 20160623rhZE818964

Описание:

Oсигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология”  ЕАД съгласно Техническа спецификация на Възложителя

 

Документи19062016291606_reshenie GAMA - 29.06.2016.pdf
19362016291606_покана с приложения ГАМА -29.06.2016.doc.pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Документи

18392017051612_ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЪЧВАНЕ НА ДОГОВОР ГАМА.pdf

2017-12-05 10:00:00

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Документи

17362017051612_РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ГАМА.pdf

2017-12-04 15:00:00

Договор № Д5-17 От дата: 2016-08-29

Контрагент: Гама Консулт-Калинкин, Прокопиев и сие СД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 142906.00 лв.

50132016291208_договор гама.pdf

2016-08-30 15:45:00

Обявление за възложена поръчка

Документи36122016281112_обявление за възложена поръчка.pdf

2016-08-30 15:40:00

Протокол

Документи27122016281112_протокол комисия.pdf

2016-07-20 13:55:00

Доклад

Документи27502016281112_доклад комисия.pdf

2016-07-20 13:55:00

уведомление чл. 43, ал. 2, т. 2 ЗОП

Документи00322016201407_Уведомление ГАМА.docx

2016-07-20 13:50:00

Решение за избор на изпълнител

Документи02282016201407_решение 229.pdf

2016-07-20 13:50:00

Приложения към покана

Документи21362016291606_приложения ГАМА -29.06.2016.doc

2016-06-29 16:15:00

Приложения към покана - ЕЕДОП

Документи22172016291606_ЕЕДОП-образец АОП-ГАМА.doc

2016-06-29 16:15:00

Покана за пряко договаряне

Документи

21172016291606_покана с приложения ГАМА -29.06.2016.doc.pdf

2016-06-29 16:10:00

 

Scroll to top