Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 17:27:33

№ 20160412voES806479

Допълнителни споразумения за удължаване на срока на договора

Документи06142017271610_dopulnitelni sporazumeniq srok.pdf

2017-10-11 15:45:00

Плащане по договор №: Д4-82 от 13.10.2016 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-06-13

Към контрагент: Диамед ООД

Размер на плащане: 2229.30 лв.

Основание за плащане:

Ф.36121;36168;36296;36338;36480

2017-07-04 10:44:05

Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: „Омнимед” ЕООД

Размер на плащане: 9989.02 лв.

Основание за плащане:

Ф.3581;3585;3596;3597;3612;3618

2017-05-31 10:19:00

Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 4242.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.326;679;706;1002;1315;1631;1632;1669;1951;3419;3484;3641;3643

2017-05-31 10:14:26

Плащане по договор №: Д4-82 от 13.10.2016 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-05-04

Към контрагент: Диамед ООД

Размер на плащане: 1210.71 лв.

Основание за плащане:

Ф.35542;35543;35742;КИ35741

2017-05-31 09:49:20

Плащане по договор №: Д4-82 от 13.10.2016 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: Диамед ООД

Размер на плащане: 1445.66 лв.

Основание за плащане:

Ф.35005;35099;35283

2017-03-29 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 8457.72 лв.

2017-03-29 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-03-16

Към контрагент: „Омнимед” ЕООД

Размер на плащане: 14245.01 лв.

Основание за плащане:

Ф.2-3539;2-3556;2-3580;КИ2-3584

2017-03-21 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Размер на плащане: 36.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.8739;234;9348;1529;8737;1712

2017-02-14 13:45:00

Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: „Омнимед” ЕООД

Размер на плащане: 1600.01 лв.

Основание за плащане:

Ф2-3516;2-3518

2017-02-08 09:47:11

Плащане по договор №: Д4-82 от 13.10.2016 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Диамед ООД

Размер на плащане: 1674.61 лв.

Основание за плащане:

Ф.34582;34732;34825

2017-02-08 09:35:19

Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2016-12-29

Към контрагент: „Омнимед” ЕООД

Размер на плащане: 1000.01 лв.

Основание за плащане:

Ф.2000003507

2017-01-03 09:22:18

Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2016-11-30

Към контрагент: „Омнимед” ЕООД

Размер на плащане: 3163.01 лв.

Основание за плащане:

Ф.2000003493

2016-12-13 08:40:00

Договор № Д 4- 91 От дата: 2016-10-20

Контрагент: „Елит Медикал” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 33566.40 лв.

00342016291511_D4-91ot 20.10.16_ Elit medikal.pdf

2016-11-10 15:10:00

Договор № Д 4 -90 От дата: 2016-10-20

Контрагент: „Аквахим” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 26411.00 лв.

56062016291411_D4-90ot 20.10.16_ Aqwahim.pdf

2016-11-10 15:00:00

Договор № Д 4- 89 От дата: 2016-10-20

Контрагент: „Лаб Диагностика” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 29735.00 лв.

53582016291411_D4-89ot 20.10.16_ Lab diagnostika.pdf

2016-11-10 14:55:00

Договор № Д 4 - 88 От дата: 2016-10-14

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 184005.03 лв.

51242016291411_D4-88 ot 14.10.16_ Marvena.pdf

2016-11-10 14:50:00

Договор № Д4 - 87 От дата: 2016-10-14

Контрагент: „Грин БГ” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 32250.50 лв.

48182016291411_D4-87 ot 14.10.16_ Grin BG.pdf

2016-11-10 14:45:00

Договор № Д 4-86 От дата: 2016-10-13

Контрагент: „Ридаком” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 80912.50 лв.

45492016291411_D4-86 ot 13.10.16_ Ridacom.pdf

2016-11-10 14:40:00

Договор № Д4-85 От дата: 2016-10-13

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 62597.80 лв.

41182016291411_D4-85 ot 13.10.16_ MTI.pdf

Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2016-10-13 2017-05-31 10:14:26
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2016-10-13 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2016-10-13 2017-02-14 13:45:00
2016-11-10 14:35:00

Договор № Д4-84 От дата: 2016-10-13

Контрагент: „Интер Бизнес 91” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5000.00 лв.

37282016291411_D4-84 ot 13.10.16_ Inter Busness.pdf

2016-11-10 14:30:00

Договор № Д4-83 От дата: 2016-10-13

Контрагент: „Омнимед” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 161802.00 лв.

33582016291411_D4-83 ot 13.10.16_ Omnimed.pdf

Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2016-10-13 2017-05-31 10:19:00
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2016-10-13 2017-03-21 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2016-10-13 2017-02-08 09:47:11
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2016-10-13 2017-01-03 09:22:18
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2016-10-13 2016-12-13 08:40:00
2016-11-10 14:25:00

Договор № Д4-82 от 13.10.2016 От дата: 2016-10-13

Дата на плащане: 2017-01-26

Към контрагент: Диамед ООД

Размер на плащане: 1674.61 лв.

Основание за плащане:

Ф.34582;34732;34825

2016-11-10 14:00:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

28492016141509_reshenie za izbor na izpulnitel - reaktivi 2016 - profil na kupuva4a.pdf

2016-09-14 15:25:00

Решение за частично прекратяване

Документи

29202016141509_reshenie za chastichno prekratqvane - reaktivi - 14.09.2016 - profil na kupuva4a.pdf

2016-09-14 15:25:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи29422016141509_protokol 2 - reaktivi - profil na kupuva4a.pdf

2016-09-14 15:25:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи30042016141509_protokol 3 - reaktivi - profil na kupuva4a.pdf

2016-09-14 15:25:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

20072016231508_съобщение за отваряне на ценови предложения - реактиви - за 26.08.2016.pdf

2016-08-23 15:15:00

Частично прекратяване

Документи32272016181007_решение за прекратяване - реактиви - 18.07.2016.pdf

2016-07-18 10:25:00

протокол 1 от работата на комисията

Документи32112016181007_протокол 1 - реактиви - профил на купувача.pdf

2016-07-18 10:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи54372016141704_medii - reaktivi.pdf

2016-04-14 17:35:00

obrazci

Документи

37252016141704_dokumentaciq - 1 chast.pdf
37332016141704_dokumentaciq - 2 chast.pdf
37572016141704_obrazci na dokumenti.docx
38122016141704_техническа спецификация реактиви 2016г.образец й.xls
38182016141704_техническа спецификация реактиви 2016г.образец к.xls
38192016141704_reshenie - reaktivi.pdf
38262016141704_техническа спецификация реактиви 2016г.образец н.xls
38432016141704_obqvlenie - reaktivi.pdf
39452016141704_obqvlenie - reaktivi.pdf

2016-04-14 17:30:00

Описание:

Scroll to top