Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-15 17:44:15

№ 20150910tfxi584738
 

46282015151709_profil na kupuva4a - 15.09.2015.rar

 


Плащане по договор №: Д4-130 От дата: 2015-12-28

Дата на плащане: 2016-11-30

Към контрагент: РСР ЕООД

Размер на плащане: 37950.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.221060;198852

2017-01-03 09:56:00

Плащане по договор №: Д4-130 От дата: 2015-12-28

Дата на плащане: 2016-08-01

Към контрагент: РСР ЕООД

Размер на плащане: 3456.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.29343

2016-08-25 13:21:00

Плащане по договор №: Д4-130 От дата: 2015-12-28

Дата на плащане: 2016-07-14

Към контрагент: РСР ЕООД

Размер на плащане: 18711.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.189796

2016-07-20 11:23:42

информация за върнати гаранции

Документи

35312015291112_информация върнати гаранции OPERAC.pdf

2015-12-29 11:25:00

Договор № Д4-130 От дата: 2015-12-28

Документи

Контрагент: РСР ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 132923.00 лв.

04512015281512_Д4-130 - 28.12.2015.pdf

Плащане по Договор №: Д4-130 От: 2015-12-28 2017-01-03 09:56:00
Плащане по Договор №: Д4-130 От: 2015-12-28 2016-08-25 13:21:00
Плащане по Договор №: Д4-130 От: 2015-12-28 2016-07-20 11:23:42
2015-12-28 14:50:00

Договор № Д4-129 От дата: 2015-12-28

Документи

Контрагент: Инфомед ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 60554.00 лв.

07202015281512_Д4-129 - 28.12.2015.pdf

2015-12-28 14:50:00

протокол 3

Документи

2015-10-28 10:00:00

Решение

Документи

2015-10-28 10:00:00

протокол 2

Документи

2015-10-28 09:55:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-10-14 14:50:00

Протокол 1

Документи

2015-10-13 16:15:00

Разяснение

Документи

2015-09-24 15:35:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

55112015151709_PISMO - MEDII - 15.09.2015

2015-09-15 17:45:00

Описание: Документи

Scroll to top