Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-10 12:26:47

№ 20150908Koyg577641

28212015101209_dokumentaciq.pdf
28262015101209_konsumativ-obrazci2015.docx
28342015101209_obqvlenie.pdf
28412015101209_obrazec-M.xls
28482015101209_reshenie.pdf
28522015101209_Техн. спец. ПРИЛОЖЕНИЕ.xls
28562015101209_ценово ПРИЛОЖЕНИЕ.xls

 


Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2017-02-08 09:51:50
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-12-12 12:25:00
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2016-01-20 2016-09-07 09:45:00
Плащане по договор №: Д4-1 От дата: 2016-01-20 2016-08-25 12:17:59
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-06-08 10:40:00
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:44:35
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:37:42
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:30:02
Плащане по договор №: Д5-7 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 11:00:22
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:46:36
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:37:50
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2016-01-20 2016-05-31 10:24:20
Плащане по договор №: д4-9 От дата: 2016-01-28 2016-04-22 10:50:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2016-01-20 2016-03-24 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2016-01-20 2016-03-21 10:25:00
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2016-01-20 2016-03-17 08:25:00

Договор № д4-9 От дата: 2016-01-28

Документи

Контрагент: ДЖИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 4960.00 лв.

2016-01-28 14:35:00

Договор № Д4-7 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Булмар МЛ ООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 11785.00 лв.

2016-01-21 15:40:00

Договор № Д4-8 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 42685.00 лв.

2016-01-21 15:40:00

Договор № Д4-6 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Хелт-2000 ЕООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 11520.00 лв.

2016-01-21 15:35:00

Договор № Д4-3 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 53120.00 лв.

2016-01-21 15:30:00

Договор № Д4-4 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: лион еоод

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 6200.00 лв.

2016-01-21 15:30:00

Договор № Д4-5 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Юнимедика ЕООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 9.00 лв.

2016-01-21 15:30:00

Договор № Д4-2 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 5481.80 лв.

2016-01-21 15:25:00

Договор № Д4-1 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: Инфомед ЕООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 14588.00 лв.

2016-01-21 14:45:00

Договор № Д5-7 От дата: 2016-01-20

Документи

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 40 Дни

Сума на договора: 5700.00 лв.

51092016211401_Д5-7.pdf

Плащане по Договор №: Д5-7 От: 2016-01-20 2016-05-31 11:00:22
2016-01-21 14:35:00

Частично прекратяване

Документи

2015-12-21 15:10:00

Частично прекратяване

Документи

2015-12-21 15:10:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-12-21 15:10:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-12-21 15:00:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-12-21 15:00:00

уведомление

Документи

2015-11-25 16:10:00

Протокол 1

Документи

2015-11-03 16:30:00

Разяснение

Документи

2015-09-24 15:35:00

писмо до медиите

Документи

30052015101209_pismo vestnik.pdf

2015-09-10 12:20:00

Описание: Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на медицински консуматив за нуждите на  „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 140 позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия. Документи

Scroll to top