Печат

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-15 14:59:57

№ 20150713yRgB448723

01162015151507_publi4na pokana - SMR.rar

 


Плащане по договор №: Д6-37 От дата: 2015-08-20

Дата на плащане: 2016-01-27

Към контрагент: Вас Мит ЕООД

Размер на плащане: 316098.10 лв.

2016-02-03 10:55:49

Договор № Д6-37 От дата: 2015-08-20

Контрагент: Вас Мит ЕООД

Продължителност на договора: 60 Дни

Сума на договора: 263415.00 лв.

29242015241508_vas mit.pdf

Плащане по Договор №: Д6-37 От: 2015-08-20 2016-02-03 10:55:49
2015-08-24 15:20:00

Протокол

Документи

45072015301307_smr.pdf

2015-07-30 13:35:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

2015-07-15 15:10:00

Описание: Документи