Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-29 14:24:33

№ 20150525FcEC415678

Описание:

 

 

Документи28272015291405_reaktivi - 2015 - profil na kupuva4a.rar

 


Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2017-04-24 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-11-17 15:41:13
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-10-19 11:09:35
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-09-07 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-108 От дата: 2015-08-21 2016-08-25 13:25:31
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-08-17 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-07-20 11:00:56
Плащане по договор №: Д4-108 От дата: 2015-08-21 2016-06-27 12:25:43
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-06-27 12:21:35
Плащане по договор №: Д4-108 От дата: 2015-08-21 2016-05-31 11:32:01
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-05-31 11:02:19
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-04-20 14:57:29
Плащане по договор №: Д4-108 От дата: 2015-08-21 2016-03-28 16:08:03
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-03-28 16:06:41
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-03-28 16:05:23
Плащане по договор №: Д4-107 От дата: 2015-08-21 2016-03-28 16:04:42

Договор № Д4-108 От дата: 2015-08-21

Документи

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 25663.00 лв.

28032015241608_scanpage_0.pdf

Плащане по Договор №: Д4-108 От: 2015-08-21 2016-08-25 13:25:31
Плащане по Договор №: Д4-108 От: 2015-08-21 2016-06-27 12:25:43
Плащане по Договор №: Д4-108 От: 2015-08-21 2016-05-31 11:32:01
Плащане по Договор №: Д4-108 От: 2015-08-21 2016-03-28 16:08:03
 
2015-08-24 16:00:00

Договор № Д4-107 От дата: 2015-08-21

Документи

Контрагент: „Омнимед” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 111817.00 лв.

09172015241608_omnimed.pdf

Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2017-04-24 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-11-17 15:41:13
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-10-19 11:09:35
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-09-07 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-08-17 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-07-20 11:00:56
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-06-27 12:21:35
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-05-31 11:02:19
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-04-20 14:57:29
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-03-28 16:06:41
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-03-28 16:05:23
Плащане по Договор №: Д4-107 От: 2015-08-21 2016-03-28 16:04:42
 
2015-08-24 16:00:00

Решение

Документи

2015-07-20 10:00:00

Протокол2

Документи

2015-07-20 10:00:00

Протокол3

Документи

2015-07-20 10:00:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-07-14 16:40:00

Протокол 1

Документи

2015-07-14 13:35:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

42002015291405_sredstva za masovo osvedomqvane - reaktivi.pdf

2015-05-29 14:35:00
Scroll to top