Печат

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-03-20 16:30:22

№ 20150320zsjW362759

Описание:

 

 

Документи33482015201603_договаряне без обявление.rar

 


Плащане по договор №: Д6-15 От дата: 2015-04-30

Дата на плащане: 2016-08-30

Към контрагент: ГЛОБАЛ КОНСЪЛТИНГ ГРУП

Размер на плащане: 33480.00 лв.

2016-09-19 11:45:00

Плащане по договор №: Д6-15 От дата: 2015-04-30

Дата на плащане: 2016-06-23

Към контрагент: ГЛОБАЛ КОНСЪЛТИНГ ГРУП

Размер на плащане: 33480.00 лв.

Основание за плащане:

Ф.125/06,06,16

2016-07-20 11:39:00

Договор № Д6-15 От дата: 2015-04-30

Контрагент: ГЛОБАЛ КОНСЪЛТИНГ ГРУП

Продължителност на договора: 8

Сума на договора: 139500.00 лв.


07552015071105_dogovor.pdf
Плащане по Договор №: Д6-15 От: 2015-04-30 2016-09-19 11:45:00
Плащане по Договор №: Д6-15 От: 2015-04-30 2016-07-20 11:39:00
2015-05-07 11:00:00

Доклад от 24.03.2015 г. на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП

Документи

2015-03-25 09:30:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

38432015250903_решение - 109 от 25.03.2015г..pdf

2015-03-25 09:30:00