Печат

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-03-20 14:31:23

№ 20150319nbHE355128

32122015201403_dokumentaciq - publichna pokana
32352015201403_publichna pokana - AOP
35112015201403_образци - публична покана.docx
02292015251403_Образец 11 Приложение.docx
02402015251403_Образец 10 Приложение.docx

 


Плащане по договор №: Д5-4 От дата: 2015-05-25

Дата на плащане: 2016-08-02

Към контрагент: Сименс ЕООД

Размер на плащане: 2649.76 лв.

Основание за плащане:

Ф.4265001497;4265001368

2016-08-25 15:41:38

Плащане по договор №: Д5-4 От дата: 2015-05-25

Дата на плащане: 2016-06-21

Към контрагент: Сименс ЕООД

Размер на плащане: 3422.60 лв.

Основание за плащане:

Ф.4265001

2016-07-04 16:40:00

Договор № Д5-4 От дата: 2015-05-25

Контрагент: Сименс ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 34226.00 лв.

Документи:


28422015011006_singo.pdf

Плащане по Договор №: Д5-4 От: 2015-05-25 2016-08-25 15:41:38
Плащане по Договор №: Д5-4 От: 2015-05-25 2016-07-04 16:40:00
 
2015-06-01 10:15:00

Протокол от работата на комисията

Документи

2015-04-16 17:20:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

08242015201503_saobshenie do mediite.pdf

2015-03-20 14:30:00

Описание: Документи