Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-13 10:08:25

№ 20150211BPpa337301

 

 

08552015131002_профил на купувача - медицинска апаратура.rar

 


Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-06-12 16:15:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-04-26 15:25:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2016-04-14 15:25:00
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-11-04 14:08:55
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-11-04 13:59:03
Плащане по договор №: Д10-20 От дата: 2015-05-19 2015-09-03 09:57:59

Договори с подизпълнители

Документи

2015-06-22 15:05:00

Договор № Д10-20 От дата: 2015-05-19

Документи

Контрагент: ХИМИМПОРТ ФАРМА АД

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 3188000.00 лв.

Пояснение:


46282015191605_HIMIMPORT FARMA.pdf
54082015221506_tehnichesko.pdf

Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2016-06-12 16:15:00
Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2016-04-26 15:25:00
Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2016-04-14 15:25:00
Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2015-11-04 14:08:55
Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2015-11-04 13:59:03
Плащане по Договор №: Д10-20 От: 2015-05-19 2015-09-03 09:57:59
 
2015-05-19 16:35:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-04-27 17:40:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-04-27 17:35:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-04-27 17:30:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-04-17 14:45:00

Протокол 1

Документи

2015-04-06 11:20:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-03-16 14:20:00

Решение за изменение

Документи

2015-02-13 17:15:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

17312015131002_saobshenie do mediite - medicinska aparatura.pdf

2015-02-13 10:15:00

Описание: Документи

Scroll to top