Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-09 14:45:00

№ 20150209fMtn329537

Описание:


Документи50212015091402_reshenie3-57.pdf

 


Плащане по договор №: Д4-48 От дата: 2015-03-16

Дата на плащане: 2015-07-01

Към контрагент: мнемоника ад

Размер на плащане: 66875.00 лв.

2015-09-01 09:36:00

Договор № Д4-48 От дата: 2015-03-16

Контрагент: мнемоника ад

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 66875.00 лв.

Пояснение:


57232015071405_dogovor - it.pdf

Плащане по Договор №: Д4-48 От: 2015-03-16 2015-09-01 09:36:00
2015-04-10 16:00:00
Scroll to top