Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за клиника по урология по проект "Развитие на високотехнологично лечение в СБАЛ по онкология ЕАД, гр.София

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-22 16:26:53

№ 20150122cCDE293524

Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2015-04-17

Дата на плащане: 2015-12-31

Към контрагент: ДЗЗД ФАКТОР СТРОЙ-ВК

Размер на плащане: 197659.06 лв.

2016-01-10 14:00:00

Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2015-04-17

Дата на плащане: 2015-11-30

Към контрагент: ДЗЗД ФАКТОР СТРОЙ-ВК

Размер на плащане: 461186.60 лв.

2015-12-21 13:55:00

Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2015-04-17

Дата на плащане: 2015-07-01

Към контрагент: ДЗЗД ФАКТОР СТРОЙ-ВК

Размер на плащане: 164711.41 лв.

2015-11-26 11:10:57

Договор № Д6-14 От дата: 2015-04-17

Контрагент: ДЗЗД ФАКТОР СТРОЙ-ВК

Продължителност на договора: 0

Сума на договора: 686297.00 лв.

Пояснение:


53492015070805_DOGOWOR SMR.pdf

Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2015-04-17 2016-01-10 14:00:00
Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2015-04-17 2015-12-21 13:55:00
Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2015-04-17 2015-11-26 11:10:57
2015-05-07 08:45:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

36302015161403_reshenie - CMR.pdf

2015-03-16 14:30:00

Уведомелние за отваряне на ценови предложения

Документи

45192015221701_съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf

2015-01-15 17:40:00

Описание:

Scroll to top