Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-09 14:42:47

№ 20150108AiCs250728

Описание:

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел  избор на доставчик за посочените 161обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия.

Годишните прогнозни количества са посочени в обособени позиции/подпозиции в Техническата спецификация.

Всяка обособена позиция е обозначена със собствен пореден номер в Техническата спецификация.

2. Доставките на диагностични консумативи и реактиви се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества от Техническата спецификация по посочените обособени позиции/подпозиции.

3. Посочените количества по Техническата спецификация към образец-Й са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ по Онкология - ЕАД да ги закупи в прогнозния обем, като може да възникне необходимост за доскатвака от един вид консуматими над посочените бройки в техническата спецификация за сметка на друг вид, без да се променя общата стойност на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и прогнозата на СБАЛ по Онкология ЕАД за необходимите на лечебното заведение диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати през 2015 г.

4. Финансиране от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД.

 

АОП номер: 00546-2015-0001


Документи07082015091601_Copy of CENOVA OFERTA - ОБРАЗЕЦ В.xlsx
07122015091601_Copy of ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБРАЗЕЦ Б.xlsx
07402015091601_dokumentaciq.pdf
08092015091601_obqvlenie - AOP.pdf
08132015091601_reaktivi-obrazci2015.docx
08182015091601_reshenie - AOP.pdf

 


Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2017-04-25 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2017-03-29 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2017-02-08 09:49:51
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2017-02-08 09:45:52
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-12-12 12:40:00
Плащане по договор №: Д4-84#2 От дата: 2016-06-20 2016-12-06 08:40:00
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-10-19 11:12:12
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-09-28 11:26:42
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-09-08 09:45:00
Плащане по договор №: д4-79 От дата: 2015-06-19 2016-09-07 18:30:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-09-07 13:50:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-09-07 09:25:00
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-09-07 09:20:00
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-09-06 08:20:00
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 15:28:03
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:32:31
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 13:24:48
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:11:35
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 13:10:54
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 13:03:24
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:56:23
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:32:19
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:17:02
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-08-25 12:16:20
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:08:00
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 12:04:15
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-08-25 11:51:07

Обявление за изменение на договор

Документи

28562016031208_Обявление за анекс към Д4-84-2015.pdf

2016-08-03 12:15:00
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 13:10:00
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 11:35:32
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 11:34:45
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 11:27:39
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 11:05:43
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 10:59:12
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-07-20 10:55:10
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:42:49
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:39:13
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-07-20 10:29:40
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-07-04 06:30:00
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 12:26:34
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:24:58
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:22:42
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:20:38
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 12:12:26
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-06-27 12:09:17
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-06-27 11:40:09

Договор № Д4-84#2 От дата: 2016-06-20

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 1 Месец(и)

Сума на договора: 0.00 лв.


32292016031208_Анекс към Д4-84 от 25.06.2015 реактиви.pdf

Плащане по Договор №: Д4-84#2 От: 2016-06-20 2017-03-29 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-84#2 От: 2016-06-20 2017-02-08 09:49:51
Плащане по Договор №: Д4-84#2 От: 2016-06-20 2016-12-06 08:40:00
2016-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:55
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:14
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 11:30:44
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 11:01:23
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 10:58:20
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-05-31 10:47:23
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 10:39:26
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-05-31 10:38:43
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-04-20 15:08:45
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 15:02:16
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 14:59:04
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-04-20 14:56:14
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-04-20 14:55:02
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:02:21
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:42
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:13
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 16:00:25
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:55:58
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:53:25
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:38:03
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:36:14
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:35:19
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 15:34:14
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:30:54
Плащане по договор №: Д4-77 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:29:28
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:27:47
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:26:13
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:24:37
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:58
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:03
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:21:57
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:20:24
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:52
Плащане по договор №: д4-72 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:05
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:16:25
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:15:02
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:14:19
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:12:15
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:11:39
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:10:32
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:08:20
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:07:49
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2016-03-28 15:06:14
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2016-03-28 14:40:30
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 11:02:25
Плащане по договор №: д4-75 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 10:57:33
Плащане по договор №: Д4-74 От дата: 2015-06-19 2016-02-09 10:55:03
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2015-12-13 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2015-06-25 2015-10-27 11:13:08
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2015-06-25 2015-10-27 11:12:18
Плащане по договор №: д4-73 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:11:38
Плащане по договор №: д4-71 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:59
Плащане по договор №: Д4-69 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:19
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:35
Плащане по договор №: Д4-68 От дата: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:16

Договор № Д4-68 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Лаб Диагностика” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 28202.00 лв.

Пояснение:


21382015300906_LABDIAGNOSTIKA.pdf

Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-09-06 08:20:00
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-07-20 11:34:45
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:14
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-04-20 15:08:45
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:08:20
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:07:49
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:06:14
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:35
Плащане по Договор №: Д4-68 От: 2015-06-19 2015-10-27 11:09:16
2015-06-30 09:10:00

Договор № д4-71 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Аквахим” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 26662.00 лв.

Пояснение:


14112015300906_AKVAHIM.pdf

Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-08-25 11:51:07
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-07-20 10:29:40
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-06-27 11:40:09
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:16:25
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:15:02
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:14:19
Плащане по Договор №: д4-71 От: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:59
2015-06-30 09:05:00

Договор № Д4-69 От дата: 2015-06-19

Контрагент: ХРОНО ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 39466.00 лв.

Пояснение:


18172015300906_HRONO.pdf

Плащане по Договор №: Д4-69 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:12:15
Плащане по Договор №: Д4-69 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:11:39
Плащане по Договор №: Д4-69 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:10:32
Плащане по Договор №: Д4-69 От: 2015-06-19 2015-10-27 11:10:19
2015-06-30 09:05:00

Договор № д4-73 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Грин БГ” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 30155.00 лв.

Пояснение:


04202015300906_GRIN BG.pdf

Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-09-07 09:20:00
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-08-25 12:04:15
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-07-20 10:39:13
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-05-31 10:38:43
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-04-20 14:55:02
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:24:37
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:58
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:23:03
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:21:57
Плащане по Договор №: д4-73 От: 2015-06-19 2015-10-27 11:11:38
2015-06-30 08:55:00

Договор № д4-72 От дата: 2015-06-19

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 44767.00 лв.

Пояснение:


11502015300906_DIAMED.pdf

Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-09-28 11:26:42
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-08-25 12:08:00
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-07-20 10:42:49
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-07-04 06:30:00
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-05-31 10:39:26
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:20:24
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:52
Плащане по Договор №: д4-72 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:19:05
2015-06-30 08:55:00

Договор № д4-75 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Интер Бизнес 91” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 7035.00 лв.

Пояснение:


59142015300806_INTERBIZNES91.pdf

Плащане по Договор №: д4-75 От: 2015-06-19 2016-08-25 12:17:02
Плащане по Договор №: д4-75 От: 2015-06-19 2016-06-27 12:12:26
Плащане по Договор №: д4-75 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:27:47
Плащане по Договор №: д4-75 От: 2015-06-19 2016-02-09 10:57:33
2015-06-30 08:50:00

Договор № Д4-74 От дата: 2015-06-19

Договор №: Д4-74 От: 2015-06-19

Контрагент: ОПТИМ КО ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1947.00 лв.

Пояснение:


02082015300906_OPTIMKO.pdf

Плащане по Договор №: Д4-74 От: 2015-06-19 2016-08-25 15:28:03
Плащане по Договор №: Д4-74 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:26:13
Плащане по Договор №: Д4-74 От: 2015-06-19 2016-02-09 10:55:03
2015-06-30 08:50:00

Договор № Д4-76 От дата: 2015-06-19

Контрагент: ЕМОНИЯ ФАРМТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1200.00 лв.

Пояснение:


55552015300806_emoniq.pdf

2015-06-30 08:45:00

Договор № Д4-77 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Химтекс” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 8466.00 лв.

Пояснение:


51372015300806_himtex.pdf

Плащане по Договор №: Д4-77 От: 2015-06-19 2016-08-25 13:11:35
Плащане по Договор №: Д4-77 От: 2015-06-19 2016-08-25 13:10:54
Плащане по Договор №: Д4-77 От: 2015-06-19 2016-07-20 13:10:00
Плащане по Договор №: Д4-77 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:29:28
2015-06-30 08:40:00

Договор № Д4-78 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Ридаком” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3471.00 лв.

Пояснение:


52542015300806_ridakom.pdf

Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-08-25 13:32:31
Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-07-20 11:35:32
Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-06-27 12:26:34
Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-05-31 11:38:55
Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-03-28 15:30:54
Плащане по Договор №: Д4-78 От: 2015-06-19 2016-02-09 11:02:25
2015-06-30 08:40:00

Договор № д4-79 От дата: 2015-06-19

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 140.00 лв.

Пояснение:


07092015291906_mti2.pdf

Плащане по Договор №: д4-79 От: 2015-06-19 2016-09-07 18:30:00
2015-06-29 18:55:00

Договор № Д4-81 От дата: 2015-06-25

Контрагент: „Омнимед” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 97200.00 лв.

Пояснение:


54242015291606_09262015261706_OMNIMED.pdf

Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2017-04-25 13:45:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-09-07 13:50:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-08-25 12:56:23
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-07-20 10:59:12
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-05-31 11:01:23
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:36:14
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:35:19
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:34:14
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2015-06-25 2015-10-27 11:12:18

 

2015-06-26 17:00:00

Договор № Д4-83 От дата: 2015-06-25

 

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 66864.00 лв.

Пояснение:


56492015291606_04062015261706_MARVENA.pdf

Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-12-12 12:40:00
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-08-25 13:24:48
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-07-20 11:27:39
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-06-27 12:24:58
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-05-31 11:30:44
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-04-20 15:02:16
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2016-03-28 14:40:30
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2015-12-13 15:05:00
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2015-06-25 2015-10-27 11:13:08
2015-06-26 16:55:00

Договор № Д4-82 От дата: 2015-06-25

 

Контрагент: „Елта 90М” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 125973.00 лв.

Пояснение:


58242015291606_06502015261706_ELTA90.pdf

Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2015-06-25 2016-08-25 12:16:20
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2015-06-25 2016-06-27 12:09:17
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2015-06-25 2016-05-31 10:47:23
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:38:03
2015-06-26 16:55:00

Договор № Д4-84 От дата: 2015-06-25

 

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1061341.00 лв.

Пояснение:


00092015291706_57222015261606_SOFARMA.pdf

Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-10-19 11:12:12
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-09-08 09:45:00
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-08-25 13:03:24
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-07-20 11:05:43
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-06-27 12:22:42
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-04-20 14:59:04
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:55:58
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2015-06-25 2016-03-28 15:53:25
2015-06-26 16:45:00

Договор № Д4-85 От дата: 2015-06-25

 

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 59805.00 лв.

Пояснение:


03182015291706_40352015261606_mti.pdf

Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2017-02-08 09:45:52
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-09-07 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-08-25 12:32:19
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-07-20 10:55:10
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-06-27 12:20:38
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-05-31 10:58:20
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-04-20 14:56:14
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-03-28 16:02:21
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:42
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-03-28 16:01:13
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2015-06-25 2016-03-28 16:00:25
2015-06-26 16:30:00

Решение за изменение

Документи

2015-05-28 13:45:00

Частично прекратяване

Документи

2015-05-12 14:05:00

Частично прекратяване

Документи

2015-05-12 14:05:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

2015-05-12 14:05:00

Протокол 2 от работата на комисията

Документи

2015-05-12 14:00:00

Протокол 3 от работата на комисията

Документи

2015-05-12 14:00:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Документи

2015-04-17 14:55:00

Протокол 1

Документи

2015-03-26 14:50:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-01-23 08:45:00

Отговор на въпрос

Документи

2015-01-22 13:05:00

изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване

Документи

18402015091501_saobshenie do mediite - reaktivi 2015.pdf

2015-01-09 15:15:00
Scroll to top