Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-05 14:29:49

№ 20141204DUVu192831
 

30402014051412_dezinfektanti.rarПлащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2016-05-31 10:42:14
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2016-05-31 10:30:21
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2016-04-20 14:54:35
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2016-04-20 14:52:24
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2016-03-22 08:25:00
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2016-02-03 09:57:30
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2016-02-03 09:50:19
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:10:39
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:09:56
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:06:09
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:04:42
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:03:39
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2015-11-05 15:01:31
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2015-11-04 15:46:21
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2015-11-04 15:45:49
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2015-11-04 15:44:27
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2015-09-01 10:41:16
Плащане по договор №: Д4-39 От дата: 2015-02-23 2015-09-01 10:39:07
Плащане по договор №: д4-38 От дата: 2015-02-23 2015-09-01 10:36:48
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2015-09-01 10:23:32
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2015-02-23 2015-09-01 10:03:08

Договор № Д4-39 От дата: 2015-02-23

47162015091506_vraun.pdf

2015-03-20 10:10:00

Договор № Д4-37 От дата: 2015-02-23

43262015091506_agarta.pdf

2015-03-20 09:50:00

Договор № д4-38 От дата: 2015-02-23

45462015091506_ekolab.pdf

2015-03-20 09:50:00
Протокол 2015-01-28 08:35:00
изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване 2014-12-05 15:50:00

Описание: Документи

Scroll to top