Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-27 16:10:30

№ 20141127iPtW181904

 

 

информация за изпълнен договор д4-9 2016-06-02 12:05:00
информация за изпълнен договор д4-17 2016-06-02 12:05:00
информация за изпълнен договор д4-7 2016-06-02 12:00:00
информация за изпълнен договор д4-8 2016-06-02 12:00:00
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-05-31 11:12:47
Плащане по договор №: Д4-17 От дата: 2015-02-03 2016-05-31 10:33:45
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2016-05-31 10:29:16
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2016-05-31 10:17:46
информация за изпълнен договор д4-11 2016-04-28 10:25:00
информация за изпълнен договор д4-12 2016-04-28 10:25:00
информация за изпълнен договор д4-13 2016-04-28 10:25:00
информация за изпълнен договор д4-14 2016-04-28 10:25:00
информация за изпълнен договор д4-15 2016-04-28 10:25:00
информация за изпълнен договор д4-10 2016-04-28 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-04-20 15:00:23
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2016-04-20 14:53:53
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2016-04-20 14:53:16
Плащане по договор №: Д4-17 От дата: 2015-02-03 2016-03-29 10:55:56
Плащане по договор №: Д4-17 От дата: 2015-02-03 2016-03-29 10:55:07
Плащане по договор №: Д4-15 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:53:25
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:50:48
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:49:24
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:48:45
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:03:52
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:03:06
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2016-03-29 10:00:43
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:41:02
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:40:28
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:39:16
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:34:07
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:33:35
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2016-03-29 09:32:07
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2016-03-28 14:36:59
Плащане по договор №: Д4-13 От дата: 2015-02-02 2016-03-28 14:26:00
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2016-02-08 09:21:25
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2016-02-08 09:18:37
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2015-02-02 2016-02-08 09:15:07
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2016-02-08 09:04:57
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2015-02-02 2015-11-05 09:14:05
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2015-11-05 09:10:13
Плащане по договор №: Д4-17 От дата: 2015-02-03 2015-10-27 10:28:59
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:28:23
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:28:05
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:27:10
Плащане по договор №: Д4-12 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:26:50
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:26:12
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:25:33
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2015-10-27 10:25:03
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2015-10-27 10:22:56
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2015-10-27 10:22:25
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2015-10-27 10:20:22
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2015-10-27 10:19:52
Плащане по договор №: Д4-17 От дата: 2015-02-03 2015-09-01 15:40:36
Плащане по договор №: Д4-16 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:39:40
Плащане по договор №: Д4-14 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:38:36
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:36:14
Плащане по договор №: Д4-10 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:35:08
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:31:21
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:31:02
Плащане по договор №: Д4-9 От дата: 2015-02-02 2015-09-01 15:30:39
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2015-09-01 15:29:32
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2015-01-30 2015-09-01 15:29:05
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2015-09-01 15:26:44
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2015-09-01 15:26:20
Плащане по договор №: Д4-7 От дата: 2015-01-30 2015-09-01 15:25:51

Договор № Д4-13 От дата: 2015-02-02

13232015011509_соломед.договор.pdf

2015-02-27 15:05:00

Договор № Д4-9 От дата: 2015-02-02

10382015011509_агарта.pdf

2015-02-27 15:00:00

Договор № Д4-17 От дата: 2015-02-03

45502015011409_Бикомед.договор.pdf

2015-02-27 14:35:00

Договор № Д4-7 От дата: 2015-01-30

07252015011509_D4-7 - ART TRANS MEDIKA.pdf

2015-02-27 14:30:00

Договор № Д4-16 От дата: 2015-02-02

32482015011409_БулмарМЛ.договор.pdf

2015-02-27 14:20:00

Договор № Д4-8 От дата: 2015-01-30

06432015011409_сърджимед.pdf

2015-02-27 13:50:00

Договор № Д4-12 От дата: 2015-02-02

30442015011409_истлинкбълг.договор.pdf

2015-02-27 13:20:00

Договор № Д4-14 От дата: 2015-02-02

43152015011409_медитех.договор.pdf

2015-02-27 12:00:00

Договор № Д4-11 От дата: 2015-02-02

14592015011409_вегамедикал.договор.pdf

2015-02-27 11:20:00

Договор № Д4-10 От дата: 2015-02-02

12402015011409_хелмед.договор.pdf

2015-02-27 11:00:00

Договор № Д4-15 От дата: 2015-02-02

02382015011409_Софарматрейдинг.договор.pdf

2015-02-27 10:00:00
договори 2015-02-19 08:45:00
Уведомелние за отваряне на ценови предложения 2014-12-01 09:15:00
Уведомление За отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет : „Доставка на превързочен и шевен материал” за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД 2014-11-27

Описание: