Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-25 15:29:40

№ 20141125vhoY170592

Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2016-07-18 12:40:00
информация за изпълнен договор д4-26 2016-06-02 12:25:00
информация за изпълнен договор д4-51 2016-06-02 12:25:00
информация за изпълнен договор д4-53 2016-06-02 12:25:00
информация за изпълнен договор д4-23 2016-06-02 12:25:00
информация за изпълнен договор д4-36 2016-06-02 12:25:00
информация за изпълнен договор д4-45 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-52 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-35 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-19 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-34 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-42 2016-06-02 12:20:00
информация за изпълнен договор д4-27 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-30 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-44 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-41 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-21 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-32 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-29 2016-06-02 12:15:00
информация за изпълнен договор д4-43 2016-06-02 12:10:00
информация за изпълнен договор д4-20 2016-06-02 12:10:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:36:40
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2015-03-17 2016-05-31 11:35:40
Плащане по договор №: Д4-53 От дата: 2015-03-17 2016-05-31 11:35:08
Плащане по договор №: Д4-26 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:33:08
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 11:29:09
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:27:27
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:23:50
Плащане по договор №: Д4-52 От дата: 2015-03-17 2016-05-31 11:16:50
Плащане по договор №: Д4-45 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 11:16:12
Плащане по договор №: Д4-45 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 11:15:36
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:14:11
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:11:22
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:09:43
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 11:07:00
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 11:04:27
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 10:57:32
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 10:48:10
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 10:44:54
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 10:41:05
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2016-05-31 10:27:36
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2016-05-31 10:21:59
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2016-05-09 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2016-05-05 09:06:15
Плащане по договор №: Д4-53 От дата: 2015-03-17 2016-04-20 15:08:13
Плащане по договор №: Д4-26 От дата: 2015-02-18 2016-04-20 15:07:38
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2016-04-20 15:01:44
Плащане по договор №: Д4-45 От дата: 2015-03-04 2016-04-20 15:01:05
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2016-04-20 14:58:38
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2015-03-04 2016-04-20 14:57:56
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2015-03-04 2016-04-20 14:55:37
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2016-04-04 16:20:00
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2016-04-03 09:35:00
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2016-04-03 09:30:00
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2016-03-30 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2016-03-29 14:25:00
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2016-03-28 14:37:57
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2015-03-04 2016-03-28 14:25:12
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2016-03-28 13:47:30
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2016-03-24 14:50:00
Плащане по договор №: Д4-52 От дата: 2015-03-17 2016-03-24 10:45:00
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2016-03-24 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2016-03-23 17:25:00
Плащане по договор №: Д4-44 От дата: 2015-03-04 2016-03-23 13:50:00
Плащане по договор №: Д4-45 От дата: 2015-03-04 2016-03-23 10:30:00
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2015-03-04 2016-03-22 17:25:00
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2015-02-18 2016-03-22 05:45:00
Плащане по договор №: Д4-53 От дата: 2015-03-17 2016-03-17 14:25:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2016-03-17 10:05:00
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2016-02-23 16:25:00
Плащане по договор №: Д4-52 От дата: 2015-03-17 2016-02-09 10:29:51
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2015-03-17 2016-02-09 10:15:25
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2016-02-03 11:30:23
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2016-02-03 11:28:17
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2015-03-04 2016-02-03 11:25:43
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2016-02-03 11:24:00
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 11:21:26
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 11:19:18
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 11:15:24
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 11:12:52
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:39:17
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:28:05
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:26:26
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:24:47
Плащане по договор №: Д4-28 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:24:19
Плащане по договор №: Д4-27 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:21:44
Плащане по договор №: Д4-26 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:19:08
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:15:46
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:12:40
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:09:53
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:07:24
Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2016-02-03 10:04:32
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2015-12-30 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2015-11-05 14:49:27
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2015-11-05 14:49:02
Плащане по договор №: Д4-43 От дата: 2015-03-04 2015-11-05 14:47:30
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2015-11-05 14:45:46
Плащане по договор №: Д4-41 От дата: 2015-03-04 2015-11-05 14:44:10
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2015-11-05 13:02:48
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2015-11-05 13:01:29
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2015-11-05 12:57:41
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-11-05 12:50:22
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-11-05 12:49:27
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-11-05 12:47:09
Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2015-11-05 12:45:00
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:32:16
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:27:53
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:26:58
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:24:15
Плащане по договор №: Д4-25 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:22:30
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:19:31
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:18:26
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:17:21
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:14:43
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:12:54
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:11:51
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:10:01
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:08:06
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 16:06:44
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:56:14
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:55:14
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:54:02
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:53:30
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:52:18
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:51:10
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:50:20
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-11-04 15:49:02
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2015-03-17 2015-11-04 14:57:32
Плащане по договор №: Д4-52 От дата: 2015-03-17 2015-11-04 14:54:29
Плащане по договор №: Д4-52 От дата: 2015-03-17 2015-09-02 16:02:16
Плащане по договор №: Д4-51 От дата: 2015-03-17 2015-09-02 16:00:46
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2015-09-01 15:08:16
Плащане по договор №: Д4-42 От дата: 2015-03-04 2015-09-01 15:06:53
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2015-09-01 15:05:10
Плащане по договор №: Д4-40 От дата: 2015-02-25 2015-09-01 15:04:14
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 15:02:42
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 15:01:59
Плащане по договор №: Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 15:00:54
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:56:44
Плащане по договор №: Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:55:07
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:52:26
Плащане по договор №: Д4-33 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:47:46
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:46:26
Плащане по договор №: Д4-32 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 14:45:11
Плащане по договор №: Д4-31 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 13:20:36
Плащане по договор №: Д4-30 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 13:07:57
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 13:06:34
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 13:05:28
Плащане по договор №: Д4-25 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 13:02:52
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:59:04
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:58:01
Плащане по договор №: Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:56:52
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:54:04
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:52:10
Плащане по договор №: Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:50:46
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:49:44
Плащане по договор №: Д4-20 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:48:39
Плащане по договор №: Д4-19 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:45:07
Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:42:57
Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:42:23
Плащане по договор №: Д4-18 От дата: 2015-02-18 2015-09-01 12:41:45
Плащане по договор №: Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-06-09 17:25:00
Плащане по договор №: Д4-34 От дата: 2015-02-18 2015-06-03 10:30:00
Договор № Д4-53 От дата: 2015-03-17 2015-03-23 10:20:00
Договор № Д4-52 От дата: 2015-03-17 2015-03-23 10:10:00
Договор № Д4-51 От дата: 2015-03-17 2015-03-23 10:00:00
Договор № Д4-35 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 15:00:00
Договор № Д4-45 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:20:00
Договор № Д4-41 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:15:00
Договор № Д4-43 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:10:00
Договор № Д4-42 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:10:00
Договор № Д4-44 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:05:00
Договор № Д4-46 От дата: 2015-03-04 2015-03-15 11:00:00
Договор № Д4-40 От дата: 2015-02-25 2015-03-15 10:50:00
Договор № Д4-31 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:45:00
Договор № Д4-28 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:45:00
Договор № Д4-19 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:40:00
Договор № Д4-36 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:40:00
Договор № Д4-22 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:25:00
Договор № Д4-26 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:25:00
Договор № Д4-18 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:25:00
Договор № Д4-25 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:15:00
Договор № Д4-27 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:15:00
Договор № Д4-29 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:15:00
Договор № Д4-20 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:15:00
Договор № Д4-32 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:10:00
Договор № Д4-33 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:10:00
Договор № Д4-21 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:05:00
Договор № Д4-30 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:05:00
Договор № Д4-34 От дата: 2015-02-18 2015-03-15 10:00:00
Договор № Д4-23 От дата: 2015-02-18 2015-03-08 10:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-18 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-16 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-10 14:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-01-29 14:50:00
Частично прекратяване 2015-01-09 14:50:00
Частично прекратяване 2015-01-09 14:45:00

Решение за избор на изпълнител

Документи

47442015181402_reshenie - Z-17.pdf
47542015181402_Prilojenie kam Z-17.pdf

2015-01-09 14:40:00
У В Е Д О М Л Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ” 2014-11-25 15:25:00

Описание:

Scroll to top