Печат

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-10-31 11:44:43

№ 20141031jKLo149413

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Обществената поръчка е с обект „доставка" и с предмет „Извършване на периодично повтарящи се доставки на хигиенни консумативи и материали за нуждите на СБАЛ по Онкология - ЕАД", съгласно приложената към настоящата публична покана Техническа спецификация - Приложение №1, включваща 46 номенклатури, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и за доставка при най-благоприятни за СБАЛ по Онкология- ЕАД условия.
 

 
 

47242014311110_хигиенни консумативи.rarПлащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2016-08-25 13:26:40
изпълнение по договор 2016-08-10 10:15:00
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2016-07-04 16:40:00
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2016-07-04 08:20:00
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2016-05-04 11:31:12
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2016-02-25 17:25:00
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2016-02-18 17:45:00
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2016-02-18 16:45:00
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2016-02-18 13:45:00
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2016-02-17 11:25:00
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2016-02-03 12:21:22
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2016-02-03 12:17:48
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2016-02-03 12:15:30
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2016-02-03 11:50:57
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2016-02-03 11:48:29
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-11-05 12:29:11
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-11-05 09:53:59
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-11-05 09:51:41
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-11-05 09:18:38
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-11-05 09:16:45
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:11:25
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:10:44
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:10:10
Плащане по договор №: Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:08:40
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:05:16
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:04:16
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 12:03:07
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:54:09
Плащане по договор №: Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:53:27
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:45:27
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:44:59
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:44:20
Плащане по договор №: Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:43:08
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:41:34
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:41:15
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:40:35
Плащане по договор №: Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:39:31
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:13:44
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:11:41
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:11:02
Плащане по договор №: Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:09:42
Плащане по договор №: Д4-1 От дата: 2015-01-12 2015-09-01 11:06:22
Договор № Д4-1 От дата: 2015-01-12 2015-02-11 16:50:00
Договор № Д4-2 От дата: 2015-01-12 2015-02-11 14:00:00
Договор № Д4-4 От дата: 2015-01-12 2015-02-11 11:55:00
Договор № Д4-5 От дата: 2015-01-12 2015-02-11 09:45:00
Договор № Д4-6 От дата: 2015-01-12 2015-02-10 13:45:00
Договор № Д4-3 От дата: 2015-01-12 2015-02-10 10:50:00
Протокол 2014-12-08 14:20:00
съобщение до средствата за масово осведомяване 2014-10-31 17:30:00

Описание: Документи