Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-17 14:32:54

№ 20141017dyJR81846

 

 

Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2013-07-01 2016-08-25 12:02:47
Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2013-07-01 2016-08-02 13:05:00
Плащане по договор №: Д6-14 От дата: 2013-07-01 2016-07-20 10:38:05

Договор № Д6-14 От дата: 2013-07-01

Контрагент: Гама Консулт-Калинкин, Прокопиев и сие СД

Продължителност на договора: 36

Сума на договора: 349074.00 лв.

Пояснение:


42532014171410_д6-14-болнична информационна система
Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2013-07-01 2016-08-25 12:02:47
Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2013-07-01 2016-08-02 13:05:00
Плащане по Договор №: Д6-14 От: 2013-07-01 2016-07-20 10:38:05

 
2014-10-17 14:48:23

Описание:

Scroll to top