Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-17 10:32:23

№ 20141017KiFq72093

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на превързочен и шевен материал” 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:59:43
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:40:17
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:38:53
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:38:09
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:35:21
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:34:33
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:33:55
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 10:06:51
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2013-11-12 2015-09-01 09:59:05

договори

Документи56412015190802_договори.rar

2015-02-19 08:45:00

Договор № Д4-92 От дата: 2013-11-20

Контрагент: Сърджимед ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 187616.59 лв.

Пояснение:


41202014201410_D4-92
2014-10-20 14:41:23

Договор № Д4-91 От дата: 2013-11-19

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 26402.78 лв.

Пояснение:


39292014201410_D4-91
2014-10-20 14:39:31

Договор № Д4-90 От дата: 2013-11-15

Контрагент: Хелмед България - ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 6778.55 лв.

Пояснение:


38362014201410_D4-90
2014-10-20 14:38:37

Договор № Д4-89 От дата: 2013-11-15

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1440.00 лв.

Пояснение:


37412014201410_D4-89
2014-10-20 14:37:43

Договор № Д4-87 От дата: 2013-11-12

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 93184.50 лв.

Пояснение:


36052014201410_D4-87
2014-10-20 14:36:07

Договор № Д4-86 От дата: 2013-11-12

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1567.50 лв.

Пояснение:


34352014201410_D4-86
2014-10-20 14:34:37

Договор № Д4-85 От дата: 2013-11-12

Контрагент: Бикомед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 54907.12 лв.

Пояснение:


32462014201410_D4-85
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:59:43

 
2014-10-20 14:32:49

Договор № Д4-84 От дата: 2013-11-12

Контрагент: Булмар МЛ ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 111476.00 лв.

Пояснение:


31342014201410_D4-84
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:40:17
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:38:53
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:38:09
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:35:21
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:34:33
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:33:55
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2013-11-12 2015-09-01 10:06:51

 
2014-10-20 14:31:36

Договор № Д4-83 От дата: 2013-11-12

Контрагент: "Медитех"ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 4891.40 лв.

Пояснение:


28162014201410_D4-83
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2013-11-12 2015-09-01 09:59:05

 
2014-10-20 14:28:19

Договор № Д4-88 От дата: 2013-11-15

Контрагент: Истлинк България ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 75.20 лв.

Пояснение:


47512014171310_D4-88
2014-10-17 13:47:53

Описание:

Scroll to top