Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-15 10:32:39

№ 20141015eRDK64729

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински консумативи” 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: Д4-78 От дата: 2013-11-01 2016-04-14 10:50:00

Договор № Д4-81 От дата: 2013-11-01

Контрагент: Соломед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 14878.30 лв.

Пояснение:


50052014151410_D4-81
2014-10-15 14:51:23

Договор № Д4-80 От дата: 2013-11-01

Контрагент: Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3589.00 лв.

Пояснение:


37592014151410_D4-80
2014-10-15 14:41:18

Договор № Д4-79 От дата: 2013-11-01

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 2553.07 лв.

Пояснение:


34482014151410_D4-79
2014-10-15 14:36:23

Договор № Д4-78 От дата: 2013-11-01

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 10297.39 лв.

Пояснение:


32202014151410_D4-78
2014-10-15 14:33:09

Договор № Д4-77 От дата: 2013-11-01

Контрагент: Елпак – Лизинг ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 912.00 лв.

Пояснение:


26512014151410_D4-77
2014-10-15 14:28:45

Договор № Д4-76 От дата: 2013-10-28

Контрагент: Парамедика ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 6873.00 лв.

Пояснение:


24442014151410_D4-76
2014-10-15 14:26:05

Договор № Д4-75 От дата: 2013-10-28

Контрагент: Агарта-ЦМ ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3694.74 лв.

Пояснение:


22032014151410_D4-75
2014-10-15 14:23:35

Договор № Д4-74 От дата: 2013-10-28

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1535.00 лв.

Пояснение:


20502014151410_D4-74
2014-10-15 14:20:52

Договор № Д4-73 От дата: 2013-10-28

Контрагент: Хелт-2000 ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 9196.00 лв.

Пояснение:


18222014151410_D4-73
2014-10-15 14:18:23

Договор № Д4-72 От дата: 2013-10-28

Контрагент: „Химтекс” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 11325.00 лв.

Пояснение:


15422014151410_D4-72
2014-10-15 14:15:43

Договор № Д4-71 От дата: 2013-10-28

Контрагент: Б. Браун Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 276538.00 лв.

Пояснение:


13002014151410_D4-71
2014-10-15 14:13:02

Договор № Д4-70 От дата: 2013-10-24

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 118049.50 лв.

Пояснение:


09332014151410_D4-70
2014-10-15 14:09:34

Договор № Д4-69 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Вега Медикал ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 6977.50 лв.

Пояснение:


06512014151410_D4-69
2014-10-15 14:07:00

Договор № Д4-68 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Сервизмед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 14179.30 лв.

Пояснение:


04132014151410_D4-68
2014-10-15 14:04:14

Договор № Д4-67 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Юнимедика ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 25035.69 лв.

Пояснение:


00362014151410_D4-67
2014-10-15 14:00:38

Договор № Д4-66 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Сърджимед ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 25114.74 лв.

Пояснение:


59122014151010_D4-66
2014-10-15 10:59:40

Договор № Д4-65 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Хелмед България - ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 33526.60 лв.

Пояснение:


55492014151010_D4-65
2014-10-15 10:55:51

Договор № Д4-64 От дата: 2013-10-24

Контрагент: РСР ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 10291.00 лв.

Пояснение:


44562014151010_D4-64
2014-10-15 10:44:58

Договор № Д4-63 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Инфомед ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 615.00 лв.

Пояснение:


40082014151010_D4-63
2014-10-15 10:40:09

Договор № Д4-62 От дата: 2013-10-24

Контрагент: Истлинк България ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 24201.77 лв.

Пояснение:


37252014151010_d4-62
2014-10-15 10:37:27

Описание:

Scroll to top