Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-14 14:14:49

№ 20141014GFlq58497

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в СБАЛ по Онкология - ЕАД 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: Д4-8 От дата: 2014-01-28 2016-07-04 09:40:00

Договор № Д4-8 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 131812.50 лв.

Пояснение:


59112014201410_Д4-8.pdf
Плащане по Договор №: Д4-8 От: 2014-01-28 2016-07-04 09:40:00

 
2014-10-20 14:59:12

Договор № Д4-34 От дата: 2014-05-12

Контрагент: Марвена ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 56487.55 лв.

Пояснение:


07312014141610_Д4-34
2014-10-14 16:07:33

Договор № Д4-21 От дата: 2014-02-12

Контрагент: „Елта 90М” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 160922.00 лв.

Пояснение:


52132014141510_Д4-21
2014-10-14 15:52:15

Договор № Д4-20 От дата: 2014-02-07

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 42122.74 лв.

Пояснение:


49332014141510_Д4-20
2014-10-14 15:49:35

Договор № Д4-19 От дата: 2014-02-07

Контрагент: „Аквахим” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 7250.00 лв.

Пояснение:


45262014141510_Д4-19
2014-10-14 15:45:29

Договор № Д4-15 От дата: 2014-01-30

Контрагент: „Ридаком” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 26686.35 лв.

Пояснение:


27222014141510_D4-15
2014-10-14 15:28:31

Договор № Д4-14 От дата: 2014-01-30

Контрагент: „Омнимед” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 70337.00 лв.

Пояснение:


24302014141510_D4-14.pdf
2014-10-14 15:24:32

Договор № Д4-13 От дата: 2014-01-30

Контрагент: „Химтекс” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 8105.50 лв.

Пояснение:


20552014141510_Д4-13
2014-10-14 15:20:57

Договор № Д4-12 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Интер Бизнес 91” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 13266.20 лв.

Пояснение:


17192014141510_Д4-12.pdf
2014-10-14 15:17:21

Договор № Д4-11 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „БГ Мед” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 14855.00 лв.

Пояснение:


45012014141410_Д4-11.pdf

Контрагент: „АВЛ София” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 5960.85 лв.

Пояснение:


40252014141410_Д4-10.pdf
2014-10-14 14:45:03

Договор № Д4-10 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Елит Медикал” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 25760.00 лв.

Пояснение:


37102014141410_Д4-9.pdf
2014-10-14 14:40:27

Договор № Д4-9 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Софарма Трейдинг” АД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 96675.02 лв.

Пояснение:


26592014141410_Д4-7.pdf
2014-10-14 14:37:11

Договор № Д4-7 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Грин БГ” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 32318.50 лв.

Пояснение:


22452014141410_Д4-6.pdf
2014-10-14 14:27:01

Договор № Д4-6 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Лаб Диагностика” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 4287.50 лв.

Пояснение:


12452014141410_Д4-5.pdf
2014-10-14 14:22:47

Договор № Д4-5 От дата: 2014-01-28

Контрагент: „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 131812.50 лв.

Пояснение:


59112014201410_Д4-8.pdf
Плащане по Договор №: Д4-8 От: 2014-01-28 2016-07-04 09:40:00

 
2014-10-14 14:12:49

Описание: