Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-10 13:35:24

№ 20141010SUse40659

 

 

Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛ по онкология-ЕАД" 0000-00-00 00:00:00

Договор № Д5-20 От дата: 2013-11-21

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1890.00 лв.

Пояснение:


46062014201310_D5-20
2014-10-20 13:46:07

Договор № Д5-19 От дата: 2013-11-18

Контрагент: Марвена ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 8280.00 лв.

Пояснение:


44562014201310_D5-19
2014-10-20 13:44:58

Договор № Д5-18 От дата: 2013-11-18

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1800.00 лв.

Пояснение:


42242014201310_D5-18
2014-10-20 13:42:26

Договор № Д5-17 От дата: 2013-11-12

Контрагент: Нова Медикъл ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3120.00 лв.

Пояснение:


41062014201310_D5-17
2014-10-20 13:41:07

Договор № Д5-16 От дата: 2013-11-12

Контрагент: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3720.00 лв.

Пояснение:


37182014201310_D5-16
2014-10-20 13:37:20

Договор № Д5-10 От дата: 2013-11-11

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 10677.72 лв.

Пояснение:


35372014201310_D5-10
2014-10-20 13:35:41

Договор № Д5-21 От дата: 2013-11-26

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 45813.00 лв.

Пояснение:


32102014101610_kambera pakard bulgariq.pdf
2014-10-13 15:31:21

Договор № Д5-15 От дата: 2013-11-12

Контрагент: Сименс ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 196446.00 лв.

Пояснение:


56252014131410_Д5-15
2014-10-13 15:12:25

Договор № Д5-13 От дата: 2013-11-11

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 34800.00 лв.

Пояснение:


59512014101410_Велмекс.pdf
2014-10-13 14:51:59

Договор № Д5-11 От дата: 2013-11-11

Контрагент: “Прокол” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 1440.00 лв.

Пояснение:


44102014101410_Прокол.pdf
2014-10-13 14:41:26

Договор № Д5-9 От дата: 2013-11-11

Контрагент: “Аеро-Техника” ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 3420.00 лв.

Пояснение:


36562014101410_Аеро Техника.pdf
2014-10-13 14:29:28

Договор № Д5-8 От дата: 2013-11-11

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 212832.00 лв.

Пояснение:


34262014101410_Електронкомерс.pdf
2014-10-13 14:26:58

Договор № Д5-7 От дата: 2013-11-11

Контрагент: "Евромед-7" ООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 28920.00 лв.

2014-10-13 14:00:09

Описание: