Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 16:00:00

№ 20150901qmxA549135

Информация за изпълнен договор № Д4-94 от 24.11.2014 2016-11-30 12:00:00
Информация за изпълнен договор № Д4-91 от 24.11.2014 2016-11-30 11:55:00
Информация за изпълнен договор № Д4 -90 от 24.11.2014 2016-11-30 11:35:00
Информация за изпълнен договор № Д4-89 от 24.11.2014 2016-11-30 11:30:00
Информация за изпълнен договор № Д4-88 от 24.11.2014 2016-11-30 11:25:00
Информация за изпълнен договор № Д4-87 от 24.11.2014 2016-11-30 11:20:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2016-05-31 15:12:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2016-05-10 15:41:59
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2016-05-10 14:54:54
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2016-05-04 08:57:58
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2016-04-11 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2016-04-01 05:25:00
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2016-03-28 14:49:14
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2016-03-28 13:58:59
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2016-03-28 13:58:18
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2016-03-28 13:57:18
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2016-03-28 13:43:18
информация за изпълнен договор д4-81 2016-03-22 09:10:00
информация за изпълнен договор д4-97 2016-03-18 13:20:00
информация за изпълнен договор д4-95 2016-03-18 13:20:00
информация за изпълнен договор д4-93 2016-03-18 13:20:00
информация за изпълнен договор д4-96 2016-03-18 13:15:00
информация за изпълнен договор д4-98 2016-03-18 13:15:00
информация за изпълнен договор д4-99 2016-03-18 13:10:00
информация за изпълнен договор Д4-85 2016-03-18 08:35:00
Информация за изпълнен договор Д4-84 2016-03-18 08:30:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2016-02-25 17:30:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2016-02-15 15:55:00
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2016-02-15 13:25:00
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2016-02-12 18:45:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2016-02-09 14:45:52
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2016-02-09 13:30:28
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2016-02-05 11:28:48
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2016-02-05 11:28:03
информация за изпълнен договор Д4-86 2016-02-05 09:20:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2016-01-13 15:50:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2016-01-13 15:45:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2016-01-13 15:25:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2016-01-13 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2016-01-06 10:20:00
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-12-18 13:35:00
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2014-11-24 2015-12-17 10:40:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-12-17 09:20:00
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-12-15 10:50:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-12-09 10:40:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-12-01 15:45:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-11-30 15:05:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-11-30 14:05:00
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-11-29 13:35:00
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-11-29 09:25:00
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:29:09
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:28:33
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:26:20
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:25:44
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:22:50
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:21:14
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:19:54
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:16:01
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:15:16
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:13:34
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:12:13
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:11:02
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:09:59
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:08:43
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-11-05 10:06:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-11-03 14:05:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 15:48:13
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 15:45:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:13:50
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:12:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:11:07
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:09:00
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:08:58
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 14:08:01
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 13:50:30
Плащане по договор №: Д4-98 От дата: 2014-11-26 2015-10-26 13:47:54
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-10-26 13:20:41
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-10-12 15:45:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-10-09 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-29 14:00:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-09-28 15:45:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-09-28 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:18:28
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:17:32
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:16:34
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:15:34
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:14:18
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:12:32
Плащане по договор №: Д4-97 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 15:05:30
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:41:40
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:40:16
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:17:10
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:15:40
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:14:31
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:12:43
Плащане по договор №: Д4-96 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 13:00:45
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 11:25:48
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 11:24:19
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 11:22:32
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 11:20:38
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-17 11:18:39
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 14:38:07
Плащане по договор №: Д4-95 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 14:36:08
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 10:43:35
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 10:28:59
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 09:54:40
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-16 09:39:43
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 15:03:10
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 14:47:50
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:31:42
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:30:32
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:28:58
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:27:15
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:25:37
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:24:34
Плащане по договор №: Д4-82 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 13:23:37
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 11:30:47
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 11:29:57
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 11:27:22
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 11:07:43
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 10:53:34
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 10:52:32
Плащане по договор №: Д4-81 От дата: 2014-11-24 2015-09-15 10:51:43
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-09-14 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:25:05
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:24:35
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:24:05
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:23:42
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:23:13
Плащане по договор №: Д4-99 От дата: 2014-11-26 2015-09-02 14:21:42
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:19:05
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:46
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:25
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:04
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:17:35
Плащане по договор №: Д4-94 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:16:34
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:14:35
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:14:05
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:13:40
Плащане по договор №: Д4-93 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 14:09:50
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:59:38
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:59:11
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:50
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:27
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:00
Плащане по договор №: Д4-92 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:56:02
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:54:22
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:54:00
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:53:35
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:53:09
Плащане по договор №: Д4-91 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:51:53
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:44:00
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:43:15
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:42:29
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:41:23
Плащане по договор №: Д4-88 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:41:02
Плащане по договор №: Д4-87 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:37:51
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:36:16
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:35:53
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:35:27
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:34:56
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:33:53
Плащане по договор №: Д4-86 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:33:12
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:31:19
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:30:52
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:30:20
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:29:42
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:29:01
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:28:03
Плащане по договор №: Д4-85 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:27:03
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:25:23
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:24:42
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:23:44
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:22:37
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:16:14
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:15:18
Плащане по договор №: Д4-84 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:03:23
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:01:08
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:00:40
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 13:00:07
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 12:59:41
Плащане по договор №: Д4-83 От дата: 2014-11-24 2015-09-02 12:57:43
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-08-21 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-08-21 15:00:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-06-18 15:40:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-04-10 14:55:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-03-20 15:35:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-03-20 15:15:00
Плащане по договор №: Д4-89 От дата: 2014-11-24 2015-03-19 14:55:00
Плащане по договор №: Д4-90 От дата: 2014-11-24 2015-02-04 15:35:00

Договор № Д4-99 От дата: 2014-11-26

Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 12240.00 лв.

Пояснение:

 


56522015021109_Д4-99.pdf
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-12-17 09:20:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-10-26 15:48:13
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-10-26 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:25:05
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:24:35
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:24:05
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:23:42
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:23:13
Плащане по Договор №: Д4-99 От: 2014-11-26 2015-09-02 14:21:42

 
2014-12-15 16:45:00

Договор № Д4-98 От дата: 2014-11-26

Контрагент: „Канбера Пакард България” ЕООД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 35834.04 лв.

Пояснение:

 


52122015021109_Д4-98.pdf
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2016-02-09 14:45:52
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:13:50
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:12:00
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:11:07
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:09:00
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:08:58
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 14:08:01
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 13:50:30
Плащане по Договор №: Д4-98 От: 2014-11-26 2015-10-26 13:47:54

 
2014-12-15 16:20:00

Договор № Д4-97 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 124980.00 лв.

Пояснение:

 


47332015021109_Д4-97.pdf
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2016-03-28 13:58:59
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-10-26 13:20:41
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:18:28
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:17:32
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:16:34
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:15:34
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:14:18
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:12:32
Плащане по Договор №: Д4-97 От: 2014-11-24 2015-09-17 15:05:30

 
2014-12-15 15:50:00

Договор № Д4-95 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 30000.00 лв.

Пояснение:

 


53052015020809_Д4-95.pdf
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2016-03-28 13:58:18
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-17 11:25:48
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-17 11:24:19
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-17 11:22:32
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-17 11:20:38
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-17 11:18:39
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-16 14:38:07
Плащане по Договор №: Д4-95 От: 2014-11-24 2015-09-16 14:36:08

 
2014-12-15 15:05:00

Договор № Д4-94 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Марвена Диагностикa ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1800.00 лв.

Пояснение:

 


50462015020809_Д4-94.pdf
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2016-04-01 05:25:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-12-18 13:35:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:06:00
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:19:05
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:46
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:25
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:18:04
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:17:35
Плащане по Договор №: Д4-94 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:16:34

 
2014-12-15 14:45:00

Договор № Д4-92 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Диамед ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1920.00 лв.

Пояснение:

 


20552015020809_Д4-92.pdf
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2016-02-15 15:55:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-12-09 10:40:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:11:02
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:09:59
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:59:38
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:59:11
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:50
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:27
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:58:00
Плащане по Договор №: Д4-92 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:56:02

 
2014-12-15 14:10:00

Договор № Д4-96 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Електронкомерс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 51984.00 лв.

Пояснение:

 


43412015021109_Д4-96.pdf
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2016-03-28 13:57:18
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:41:40
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:40:16
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:17:10
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:15:40
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:14:31
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:12:43
Плащане по Договор №: Д4-96 От: 2014-11-24 2015-09-17 13:00:45

 
2014-12-15 13:30:00

Договор № Д4-91 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3000.00 лв.

Пояснение:

 


15412015020809_Д4-91.pdf
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:13:34
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:12:13
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:54:22
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:54:00
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:53:35
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:53:09
Плащане по Договор №: Д4-91 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:51:53

 
2014-12-15 13:25:00

Договор № Д4-88 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 6600.00 лв.

Пояснение:

 


54222015011709_Д4-88.pdf
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2016-02-05 11:28:48
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2016-02-05 11:28:03
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:16:01
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:15:16
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-16 10:28:59
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:44:00
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:43:15
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:42:29
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:41:23
Плащане по Договор №: Д4-88 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:41:02

 
2014-12-15 12:40:00

Договор № Д4-93 От дата: 2014-11-24

Контрагент: “Аеро-Техника” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3840.00 лв.

Пояснение:

 


48542015020809_Д4-93.pdf
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2016-03-28 13:43:18
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2016-02-09 13:30:28
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:08:43
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-09-16 10:43:35
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:14:35
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:14:05
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:13:40
Плащане по Договор №: Д4-93 От: 2014-11-24 2015-09-02 14:09:50

 

2014-12-15 11:45:00

Договор № Д4-87 От дата: 2014-11-24

Контрагент: “Прокол” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1560.00 лв.

Пояснение:

 


49522015011709_Д4-87.pdf
Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2014-11-24 2015-12-17 10:40:00
Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2014-11-24 2015-09-16 09:54:40
Плащане по Договор №: Д4-87 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:37:51

 
2014-12-15 11:25:00

Договор № Д4-84 От дата: 2014-11-24

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 15488.04 лв.

Пояснение:

 


39112015011709_Д4-84.pdf
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2016-02-15 13:25:00
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-11-29 09:25:00
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:26:20
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:25:44
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-15 15:03:10
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:25:23
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:24:42
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:23:44
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:22:37
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:16:14
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:15:18
Плащане по Договор №: Д4-84 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:03:23
2014-12-15 11:00:00

Договор № Д4-85 От дата: 2014-11-24

Контрагент: “Дрегер Медикъл България” ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2850.00 лв.

Пояснение:

 


41062015011709_Д4-85.pdf
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2016-02-25 17:30:00
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-11-29 13:35:00
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:22:50
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:21:14
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:31:19
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:30:52
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:30:20
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:29:42
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:29:01
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:28:03
Плащане по Договор №: Д4-85 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:27:03

 
2014-12-15 11:00:00

Договор № Д4-90 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 600.00 лв.

Пояснение:

 


13502015020809_Д4-90.pdf
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2016-05-10 15:41:59
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2016-04-11 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2016-01-13 15:50:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2016-01-13 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-12-01 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-10-12 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-09-28 15:45:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-09-14 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-08-21 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-06-18 15:40:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-03-20 15:35:00
Плащане по Договор №: Д4-90 От: 2014-11-24 2015-02-04 15:35:00

 
2014-12-15 10:45:00

Договор № Д4-83 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Нова Медикъл ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 2520.00 лв.

Пояснение:

 


09262015011709_Д4-83.pdf
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2016-05-04 08:57:58
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2016-02-12 18:45:00
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:29:09
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:28:33
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-15 14:47:50
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:01:08
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:00:40
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:00:07
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-02 12:59:41
Плащане по Договор №: Д4-83 От: 2014-11-24 2015-09-02 12:57:43

 
2014-12-15 10:35:00

Договор № Д4-82 От дата: 2014-11-24

Контрагент: "Евромед-7" ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 15000.00 лв.

Пояснение:

 


06152015011709_Д4-82.pdf
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2016-03-28 14:49:14
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:31:42
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:30:32
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:28:58
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:27:15
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:25:37
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:24:34
Плащане по Договор №: Д4-82 От: 2014-11-24 2015-09-15 13:23:37

 
2014-12-15 10:30:00

Договор № Д4-86 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Майком ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 8280.00 лв.

Пояснение:

 


46392015011709_Д4-86.pdf
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2016-01-06 10:20:00
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-12-15 10:50:00
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-11-05 10:19:54
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-16 09:39:43
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:36:16
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:35:53
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:35:27
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:34:56
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:33:53
Плащане по Договор №: Д4-86 От: 2014-11-24 2015-09-02 13:33:12

 
2014-12-15 10:25:00

Договор № Д4-89 От дата: 2014-11-24

Контрагент: Велмекс ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 16800.00 лв.

Пояснение:

 


12072015020809_Д4-89.pdf
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2016-05-10 14:54:54
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2016-01-13 15:25:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2016-01-13 15:05:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-11-30 15:05:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-10-09 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-09-28 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-08-21 15:00:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-04-10 14:55:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-03-20 15:15:00
Плащане по Договор №: Д4-89 От: 2014-11-24 2015-03-19 14:55:00

 
2014-12-15 10:10:00

Договор № Д4-81 От дата: 2014-11-24

Контрагент: "Евромед-7" ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 3000.00 лв.

Пояснение:

 


59572015011609_Д4-81.pdf
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2016-05-31 15:12:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-11-30 14:05:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-11-03 14:05:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-29 14:00:00
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 11:30:47
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 11:29:57
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 11:27:22
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 11:07:43
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 10:53:34
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 10:52:32
Плащане по Договор №: Д4-81 От: 2014-11-24 2015-09-15 10:51:43
2014-12-15 10:00:00

Описание:

Scroll to top