Печат

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 10:00:00

№ 20150902Uqwk558253

информация за изпълнен/прекратен договор 2015-09-24 10:35:00

Договор № Д4-74 От дата: 2014-07-14

Контрагент: „Чинков Консулт” ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 158030.08 лв.

Пояснение:

 


42592015241009_ЧИНКОВ.pdf
2015-09-24 10:25:00

Описание: