Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-01 00:00:00

№ 20150901HrCp532305
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЕН / ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 2015-09-12 12:10:00
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:56:12
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:55:49
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:54:58
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:54:20
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:53:01
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:51:58
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:51:27
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:50:49
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:50:14
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:49:13
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:48:01
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:47:25
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:46:50
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:46:21
Плащане по договор №: Д4-47 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:45:24
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:29:02
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:27:40
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:23:34
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:21:36
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:20:38
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:18:47
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:18:16
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:16:41
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:16:03
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:15:32
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:14:30
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:13:56
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:13:29
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:12:59
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:12:17
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:11:42
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:11:01
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:10:06
Плащане по договор №: Д4-46 От дата: 2014-06-17 2015-09-02 09:06:39
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЕН/ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 2015-09-01 14:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 2015-09-01 14:50:00

Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17

Контрагент: НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 26500.00 лв.

Пояснение:

 


55302015011409_NANO.pdf
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:29:02
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:27:40
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:23:34
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:21:36
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:20:38
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:18:47
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:18:16
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:16:41
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:16:03
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:15:32
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:14:30
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:13:56
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:13:29
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:12:59
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:12:17
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:11:42
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:11:01
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:10:06
Плащане по Договор №: Д4-46 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:06:39


Договор № Д4-47 От дата: 2014-06-17

Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17

Контрагент: НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 106772.68 лв.

Пояснение:

 


57242015011409_NANO1.pdf
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:56:12
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:55:49
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:54:58
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:54:20
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:53:01
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:51:58
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:51:27
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:50:49
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:50:14
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:49:13
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:48:01
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:47:25
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:46:50
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:46:21
Плащане по Договор №: Д4-47 От: 2014-06-17 2015-09-02 09:45:24
2015-09-01 14:45:00

Описание: поръчка преди 01.10.14 г.  - архив
http://sbaloncology.bg/bg/ads/procurement-archiv/procedures/dostavka-28-02-204.html

Scroll to top