Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-10-16 12:40:00

№ 20150901yJID525082

Поръчка преди 01.10.14 г. - архив

http://sbaloncology.bg/bg/ads/procurement-archiv/procedures.html

http://sbaloncology.bg/bg/ads/procurement-archiv/procedures/dostavka-vaucheri-12-02-2014.html

 

Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:38:21
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:36:00
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:35:30
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:35:05
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:34:41
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:34:08
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:33:37
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:32:39
Плащане по договор №: Д4-37 От дата: 2014-05-22 2015-09-01 14:24:58
ИНФОРМАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ 2015-09-01 13:10:00

Договор № Д4-37 От дата: 2014-05-22

Контрагент: СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 174511.00 лв.

Пояснение:

 


03402015011309_Д4-37 Содексо Пасс България.pdf
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:38:21
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:36:00
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:35:30
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:35:05
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:34:41
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:34:08
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:33:37
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:32:39
Плащане по Договор №: Д4-37 От: 2014-05-22 2015-09-01 14:24:58

 
2015-09-01 12:50:00

Описание:

Scroll to top